UVODNIK
KNJIGE RIJEČI: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj

 


Knjiga - pisana riječ, temelj je naše kulture i civilizacije i zacijelo njezino najprepoznatljivije obilježje. Već više tisućljeća. Bez knjige se naša kultura i civilizacija ne može pojmiti, bez nje se ne može prepoznati, niti upoznati. Cjelokupno ljudsko stvaralaštvo, razvoj i napredak, bez knjige su jednostavno nezamislivi i neostvarivi. Bez knjige, dakako, nema ni knjižnica kao jedinstvenih i nezamjenjivih mjesta pamćenja pojedinih sredina, naroda, čovječanstva.

A Knjiga (Tanah, Biblija, Kur’an), čiji početak bilježimo pred više od tri tisućljeća, na osobit, jedinstven i nadasve prepoznatljiv način odredila je, usmjerila i oblikovala velik dio svijeta, ne samo njegovu kulturu i civilizaciju, već i način života i razmišljanja, doživljavanja i shvaćanja, i to ne samo sredina i krajeva, skupina i naroda, već i pojedinaca - od prvih knjiga Tanaha odnosno Staroga zavjeta, od Knjige nad Knjigama, preko knjiga Novoga zavjeta sve do Kur’ana. Nije stoga nipošto slučajno da su ti tekstovi odnosno poruke nazvani jedinstvenim nazivom Knjiga, te tako poistovjećeni s knjigom kao temeljem i bitnom sastavnicom naše civilizacije i kulture.

Iako su tekstovi u knjigama odnosno Knjizi izvorno i pretežno vjerskog sadržaja, oni su istovremeno i izrazito kulturološki. Ti su tekstovi odnosno knjige bitno, izravno i neizravno, pridonijeli kulturi i civilizaciji poglavito krajeva u kojima su se te religije proširile i s vremenom postale dominantne. Ti su dijelovi svijeta, stoljećima, kulturno, civilizacijski, a nadasve vjerski, Knjigom određeni. Toliko je duboko i posvemašnje u njih utkana da je i na svjetskoj razini jedan od najraširenijih i najpoznatijih identiteta uopće. Po mnogočemu i iznad drugih identiteta.

Knjige su to religija koje nazivamo jednobožačkima, a kojima je zajedničko i to da im je u nastanku, u temeljima Knjiga (riječi): Tanah - židovstvu, Biblija - kršćanstvu i Kur’an - islamu.

Dok su mnogobožačke religije častile i utjecale se bogovima predočenima u ljudskom liku, kod tih, tada novih, jednobožačkih vjera Vrhovno biće/Stvoritelj - Jahve, Bog, Allah - nema ljudski izgled odnosno lik, on se očituje i prikazuje u riječi(ma)/tekstu(ovima), koji su sabrani u tim knjigama. Tekstovi u Knjizi odnosno knjigama nerijetko su zagonetni, ponekad i nejasni ili barem teško razumljivi. No te su knjige postale temeljima naše kulture i civilizacije, bitne sastavnice naših sredina odnosno društava, nadišle su religijski okvir u kojemu su nastale, ali su mu i nadalje temeljem i nadahnućem. Takve religije, temeljene na Knjizi, mogle su i nastati u sredini koja je Knjigu već poznavala.

Polazeći od toga zajedničkog (pra)izvora i okvira, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao hram i riznica hrvatske pisane riječi, želi ovom izložbom hrvatskoj javnosti prikazati upravo početke i temelje triju jednobožačkih vjera i odgovarajućih kultura, ali usredotočeno uglavnom na Hrvatsku. Izloženi su oni primjerci Tanaha, Biblije i Kur’ana, koji su nastali ili su imali izravnog ili neizravnog utjecaja u Hrvatskoj, u vjerskom ali i u kulturološkom pogledu. Stoga su zastupljene sve tri monoteističke vjere: židovstvo, kršćanstvo (sa svojim kasnijim trima tradicijama: katoličkom, pravoslavnom i protestantskom) te islam.

Cilj nam je izložbom ukazati na zajednički izvor i korijen tih triju religija odnosno knjiga. A to već po sebi znači, odnosno uključuje, velik stupanj zajedništva i suživota te uzajamnog poznavanja i prihvaćanja temeljenog na porukama istoga jednoga Vrhovnog bića/Stvoritelja: Jahve, Boga, Allaha.
Stoga nemojmo ovu izložbu promatrati ni procjenjivati kroz broj izložaka, izloženih primjeraka Tanaha, Biblije i Kur’ana, a još manje kroz omjer među njima, već kroz osnovnu poruku koju te knjige odnosno Knjiga i danas šalju.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica ovom izložbom nagovješćuje (i) svoju veliku obljetnicu: četiristo godina postojanja i neprekidnog djelovanja i razvoja. Knjižnica hrvatskoj javnosti predstavlja Knjigu odnosno knjige: Toru, Bibliju i Kur’an, nastale ili u upotrebi u Hrvatskoj, i to primjerke pretežno iz njezina fonda, ali i iz fondova zastupljenih vjerskih zajednica te drugih ustanova. Knjigu zasigurno ne samo najprevođeniju već i najčitaniju tijekom povijesti, kako u svijetu tako i kod nas.

Osobito mi je drago što se ova izložba postavlja u godini u kojoj Zagrebačka židovska općina, koja predstavlja prvu i najstariju jednobožačku vjersku zajednicu, korijen i izvor ostalima, obilježava svoju dvjestotu obljetnicu. A ujedno se obilježava i devedeseta obljetnica službenog priznanja islama u Hrvatskoj.

Zahvaljujem svima koji su pridonijeli osmišljavanju, organizaciji i postavljanju izložbe. U prvome redu autorima tekstova i izbora građe: gospođi Juliji Koš za židovstvo, prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću za zajedničku kršćansku i katoličku tradiciju, gospodinu Milanu Topiću za pravoslavnu, a gospodinu Moranu Rajkoviću za protestantsku tradiciju, te prof. dr. sc. Osmanu Muftiću za islam. Zahvaljujem i uredniku kataloga kolegi Slavku Harniju i njegovim suradnicima, tehničkom uredniku i Borisu Krenu i njegovoj ekipi. Zahvaljujem i knjižnicama odnosno ustanovama koje su nam posudile svoje primjerke i omogućile njihovo skeniranje, kao i svima drugima koji su stručnim savjetom ili na drugi način pomogli u ostvarenju ove izložbe.

 

Dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster