Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
TANAH
Knjiga nad knjigama / Julija Koš

1   2   3   4   5   6  
[...] Na tlu današnje Republike Hrvatske Židovi su se na istočnoj obali Jadranskoga mora prolazno ili trajnije naseljavali već u doba grčkih kolonija, najčešće kao trgovci, obrtnici i liječnici. I danas na toj obali žive dvije drevne židovske zajednice: splitska i dubrovačka, brojeći ukupno tek dvjestotinjak osoba. Obje zajednice gotovo bez prekida traju od grčkoga doba, s obzirom da je tolerantnost prema židovskim susjedima na jadranskoj obali, neovisno o povremeno doista teškim okolnostima srednjovjekovnog života u okviru kršćanske većine, uvijek uspijevala nadvladati povremeno krajnje oštre protužidovske zakone. U kontinentalnom dijelu zemlje Židovi su se također pojavili već u antikno doba: dolazili su s rimskom vojskom, u kojoj su često bili liječnici i trgovci. Propašću Rimskoga Carstva nestali su i Židovi iz sjeverozapadne i istočne Hrvatske, da bi se povremeno ponovno vraćali tijekom srednjega vijeka, najčešće kao trgovci, no nikada trajno, djelomice i zbog protužidovskog raspoloženja sredine. Primjerice, u 14. i 15. stoljeću živjelo je na zagrebačkome Gradecu desetak židovskih obitelji, no nakon što su sredinom 15. stoljeća istjerani, Židovi se nisu vraćali sve dok u drugoj polovini 18. stoljeća nisu počeli navraćati na sajmove, ali se nisu smjeli trajnije zadržavati. Ediktom o toleranciji cara Josipa II. (1782.) Židovi, doduše, nisu još postali pravno izjednačenima s kršćanskim stanovnicima, ali stekli su pravo naseljavanja u svim zemljama Habsburškog Carstva, što je 1786. u Zagrebu prvi učinio mladi trgovac Jakov Stiegler. Naseljavanje je nakon njegova dolaska teklo sporo, djelomice zbog teškoća oko dobivanja dozvole boravka, a djelomice i stoga što su Židovi još bili ograničeni u vrstama robe kojom im je bilo dopušteno trgovati (bili su zakonski ograničeni na trgovanje poljodjelskim proizvodima i rabljenom robom). Većinom su ti prvi naseljeni novodobni Židovi bili mladi i krajnje siromašni, a vjerskim opredjeljenjem najčešće „reformirani”, po ugledu na mnoge svoje dojučerašnje židovske sugrađane u habsburškim zemljama iz kojih su se doselili. Među sobom su govorili jezicima iz svojih ranijih zavičaja, najčešće njemački i mađarski. [...]
Slika:
POSSOVER Haggada / scribe, illustrator Joseph ben David of Leipnik. - Jerusalem : Jewish National and University Library ; Tel Aviv : W. Turnowsky,
1985. - <44> str. : ilustr. ; 28 cm

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster