Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
TANAH:
Knjiga nad knjigama / Julija Koš

1   2   3   4   5   6  
[...] Među najzanimljivijim židovskim tekstovima nastalim na temelju riječi iz Tore i Tanaha jesu u mnogočemu srodni tekstualno-likovni artefakti šivíti i mizráh, koji se izrađuju u obliku slike na pergameni ili papiru, odnosno kao plitki reljef, a često se nalaze u sinagogama i tradicijski opremljenim domovima. Mizrah znači istok, odnosno označava stranu svijeta na kojoj izlazi sunce. Za Židove, čija većina je gotovo dva tisućljeća pretežno živjelaisključivo u europskoj i sjevernoafričkoj dijaspori, istok je istodobno bio i smjer u kojemu se nalazi Jeruzalem, prema kojemu se vjernici tradicijski prigodom molitve trebaju okrenuti licem. Stoga se mizrah postavlja u sinagogi ili u domu, kako bi označio smjer za orijentaciju tijela pri molitvi, a u sinagogama se postavljao kao ukras za istočni zid, prema Jeruzalemu, označavajući istodobno i mjesta za sjedenje uglednika. Šiviti, koji se također postavlja u sinagogi ili u domu, naziva se prema prvoj hebrejskoj riječi osmog stiha 16. Psalma: „Uvijek stavljam Boga preda se”, te je ta rečenica, a i druge slične biblijske rečenice,
sastavni dio šivitija. Obje vrste artefakata su kolorirane, često i žarkim bojama, a zbog zabrane prikazivanja likova (prije svega ljudskih), većinom su ornamentalni, u kombinaciji crteža i pisanoga teksta, uz iznimno prikazivanje figura Mojsija i Arona na mizrahu (no nikada na primjercima sa sinagogalnom namjenom). Uz ornamentalne motive i kabalističke simbole, te prikaze simboličnih životinja (lavova, jelena, pijetlova i drugih), čest je prikaz menore kao simbola i personifikacije židovskog naroda. Crtež je često oblikovan nizovima riječi i rečenica gusto ispisanih sitnim slovima. No i pored obilja teksta, iz šivitija i mizraha se u pravilu ne čita, već crteži i slovne kombinacije samim svojim postojanjem djeluju zaštitno od zlih sila i drugih nevolja. [...]
Slika:
The COPENHAGEN Haggadah : (facsimile). – New York : Rizzoli International
Publications, 1987

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster