Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
TANAH:
Knjiga nad knjigama / Julija Koš

1   2   3   4   5   6  
[...] Biblijski motivi i citati su sastavni dio izvan židovskoga kruga najpoznatijega, a u židovstvu
svakome vjerniku neophodnoga molitvenika, Hagade. Ona je zapravo obrednik za proslavu prve noći (izvan Izraela i druge) proljetnoga blagdana Pesaha, koji sjeća na biblijski izlazak iz Egipta, jedan od središnjih teoloških motiva židovske religije. Središnji motiv Hagade je pripovijedanje o izlasku i o događajima koji su mu prethodili i koji su mu slijedili. Već u rano srednjovjekovno doba rukopisno umnožene Hagade bile su prigodice i iluminirane. Mnogobrojni dragocjeni primjerci nastajali su već između 13. i 15. stoljeća, te kasnije, u renesansno i barokno doba, od kojih se više njih čuva diljem svijeta. Uz nazive prema mjestima gdje su nastale, prema autorima i prema drugim značajkama, često se nazivaju i prema gradovima u kojima se čuvaju. Zbog zanimanja stručne i šire javnosti za njih, mnoge od znamenitih rukopisnih iluminiranih Hagada doživjele su visokokvalitetne reprinte. U ranome razdoblju nakon pronalaska tiska javlja se i više znamenitih tiskanih izdanja, najviše iz tiskara u Pragu, Mantovi, Veneciji i Amsterdamu. Najstarije poznato izdanje tiskane Hagade potječe iz 1482. (Guadalajara, Španjolska), sa samo jednim sačuvanim (neilustriranim) primjerkom, no pretpostavlja se da je bilo i ranijih izdanja koja nisu sačuvana. U moderno doba Hagadá se gotovo uvijek tiska u dvojezičnim izdanjima, na hebrejskome i usporedo na jeziku naroda koji je određena židovska zajednica u dijaspori usvojila kao govorni. Gotovo uvijek te su Hagade ilustrirane, no samo rijetko umjetnički vrijedne, te im je najveća vrijednost u potpunoj dostupnosti za svakoga. Bibliografija znanih Hagada danas bi obuhvatila oko 3000 jedinica (2717 jedinica 1960., A. Yaari).[...]
Slika:
HAGADA veseder šel Pesah = Festgebraeuche
und die Rechte fuer Pessachs ersten beiden Naechte : metrisch uebersetzt mit eingeschalteten Erlaeuterungen / ein Geschenk
fuer die Jugend von Abraham Emanuel.
– Roedelheim : druck v. Verlag von S. Lehrerger & Comp., 1894.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster