Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
TANAH:
Knjiga nad knjigama / Julija Koš

1   2   3   4   5   6  
[...] U tradicijskom židovstvu Talmud se naziva usmenom Torom, jer se drži da je Mojsije istodobno s pisanom Torom na Sinaju izravno od Boga primio i usmenu Toru, te da je i nju prenio starješinama, no da ju je narod vremenom zaboravio, te su ju rabini zatim tijekom mnogih stoljeća iznova otkrivali u svojim proučavanjima i komentarima. Prema nazivu tih komentara Talmud se naziva i Gemarom (gemará, aramejski: dopuna, dodatak, nastavak); osobito se to često činilo u srednjovjekovnoj Europi, kako bi se izbjegli brojni i uporni progoni i spaljivanja knjiga Talmuda, s kojima bi ponekad na lomaču dospio i njihov vlasnik.
Baveći se halahom (židovskim pravnim sustavom) koja je izvedena većinom na temelju Mišne (često se pojedine halahe nazivaju i mišnama, a Mišna zbirkom halaha), talmudski rabini su sagledavali sve dostupne životne teme, te je Talmud tako postao svojevrsnom starovjekovnom enciklopedijom, koja uz teološke postavke okuplja i mnogo u to doba dostupnog znanja o svijetu. Oko jedne trećine talmudskoga teksta bavi se usko teološkim pitanjima, koja se obrađuju u prispodobama, pripovijestima, zagonetkama, anegdotama, poslovicama i basnama, alegorijski ili parabolično ilustrirajući dogmatske postavke. Uz to se bavi i obiljem pravnih pitanja te razmatranjima o narodnim vjerovanjima, umotvorinama i legendama, medicini, životnom okružju, astrologiji i magiji. [...]
Slika:
MEGILAT Ester = Das Buch Esther / Illustrationen Zeev Raban. – Tel-Aviv : Sinai Publishing, 1985.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster