Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
TANAH:
Knjiga nad knjigama / Julija Koš

1   2   3   4   5   6  
[...] Knjige Tore se često na hebrejskome nazivaju i Hamišá humšé Torá (pet knjiga Tore) ili kraće Humáš, te Mikrá (čitanje) i Kitvé kódeš (svete knjige). Naziv Tora je nemoguće točno prevesti na bilo koji jezik, no približno se može objasniti riječima Zakon i Nauk. Tora uz daljnje dvije cjeline, Neviím (Proroci) i Ketuvím (Spisi), koje su nastajale tijekom niza stoljeća, tvori hebrejsku Bibliju. U židovstvu se prema svoja tri sastavna dijela ona naziva akronimom Tanáh (T-N-K/H), a sastoji se od 24 knjige. One izvorno nisu imale nazive niti je njihov tekst imao konkordanciju, sustav brojčanog označivanja stihova/rečenica radi lakšeg pronalaženja.
Nju su u hebrejski izvornik prvi prenijeli rabin Jichák ben rábi Nátan (1438.) i, nešto prije njega, rabin Šelómo ben Jišmaél, preuzimajući ju iz kršćanskih izdanja iz 13. stoljeća u kojima se prvi put javila (u izdanjima pod pokroviteljstvom kardinala Huga di St. Cara ili, prema drugima, Stephena Langtona, nadbiskupa Canterburyja). [...]
Slika:
Jaakov bar Ašer
Arbaa turim (četverosvezačna knjiga) / Jaakov bar Ašer. – Venecija, < s. n.>, 1564-1567. – 4 sv.
Sv. 1. – Jore dea - 398 str. – 1564
Sv. 2. - Orah hajim - 459 str. - 1566
Sv. 3. - Even haezer - 232 str. - <a. n.>
Sv. 4. - Hošen mišpat - 460 str. - 1567

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster