Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
KURAN:
Kur'an kontinuitet Božje objave / Osman Muftić

1   2   3   4   5   6  
[...]

Uvezi knjiga

Pozornost koja se posvećivala slikanim ukrasima i ilustracijama u rukopisu primijenjivala se i na njihovo uvezivanje. Orijentalni uvez, po svojem obliku, je dosta sličan uvezu kakav se radi na Zapadu, s tim da osim hrpta i dviju korica ima još i četvrti dio, preklopnik (kapak ili miklab), koji je pričvršćen na donju koricu uveza, a namjena mu je bila da označi mjesto gdje se je stalo s čitanjem, ali istodobno i da zaštiti rubove listova.

Najljepši uvezi knjiga u Perziji izrađivani su u Heratu i Tabrizu, premda je u gotovo svim mjestima bilo radionica i umjetnika koji su se bavili tim poslom. Kasnije su i u turskim gradovima radili ovaj posao perzijski majstori, pa su se utjecaji međusobno miješali. Vjerojatno je to razlogom, što se uvezi iz ovih krajeva u literaturi nazivaju perzijsko-turskim uvezima. Kako su u srednjem vijeku Arapi spadali u najvrsnije prerađivače kože, to se umijeće proširilo i na uvezivanje knjiga, po čemu su također postali poznati kao izuzetni majstori i umjetnici. Širenjem islamske vlasti u Španjolskoj, utjecaj se umjetnosti uvezivanja knjiga prenio i u mnoge europske zemlje. Pored toga, smatra se da su se utjecaji islamske uljudbe i kulture prenosili na Europu i preko Italije, osobito preko Venecije, a kasnije i preko Balkana.

Za tehniku je uvezivanja knjiga bilo karakteristično da je koža bila lijepljena na karton, a ne na daščane ploče kako je to bilo rađeno na Zapadu. Za postizanje veće krutosti, karton je bio rađen u nekoliko slojeva koji su se sljepljivali vrlo čvrstim ljepilom. Katkada je između ovih slojeva bio umetan i tanak sloj kože ili platna. Klasični tip perzijskog uveza ima središnji eliptični ili kružni medaljon i trokutaste motive postavljene u kutove. Po rubu se nalazi okvir od tankih crta ili pletenica. Smatra se da su na ovakav tip kompozicije značajan utjecaj imali perzijski tepisi. Upravo je ovaj element islamskog uvezivanja knjiga ušao šire u umjetnost ukrašavanja knjiga, naročito u Veneciji, odakle se proširio na središnju Europu. Karton preko kojega se zatezala koža pri uvezivanju, bio je na mjestima gdje se utiskivao ornament izrezan u obliku kalupa, čime se postizalo to da visina reljefa bude u istoj razini s površinom ostalog dijela korice. Na taj se način istodobno zaštićivao reljef od trošenja trenjem. Knjige su obično uvezivane u jednobojnu kožu. No, ima ih i s aplikacijama reljefa svijetle ili pozlaćene kože.

[...]
Slika:
Prednja korica uveza Kur’ana, pozlaćena koža 16. stoljeće, Zagreb, Orijentalna zbirka HAZU.Kat. br. 167.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster