Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
KURAN:
Kur'an kontinuitet Božje objave / Osman Muftić

1   2   3   4   5   6  
[...]

Arabeske

Arabeska – izraz označava tipično islamski ornament koji se ispoljava geometrijskim, biljnim, kaligrafskim pa čak i figuralnim motivima. To je poseban i izrazito islamski oblik stilizacije, koji se npr. u prikazivanju bilja sastoji od izdanaka listova koji se račvaju, a povezani su viticama u jednom ritmičkom pokretu. Listovi mogu biti ravni, valoviti, šiljati, okrugli, glatki ili hrapavi, ali nikada sami; uvijek su vezani za stabljiku koju dopunjuju ili dovršavaju. Stabljika može biti valovita u namotaje ili upletena. Arabeska se može povezivati i sa svakom vrstom geometrijske dekoracije. Tako primjerice u epigrafiji može tvoriti osnovicu na koju se prevlači kaligrafija gdje se na različite načine može miješati sa slovima.

Zanimljivo je da su islamski umjetnici shvaćali jezik arabeski jednako dobro kao i arapski, te su se stoljećima natjecali u stvaranju novih kompozicija. Uporaba arabeski nije bila vezana za neki određeni materijal, pa je nalazimo u arhitektonskoj ornamentici, u rezbarskoj ornamentici ili oslikanom dekoru, na keramici, staklu i kovini a posebice u iluminacijama. Krajem 15. stoljeća arabeska dolazi i u Europu, s tim da je jedan od njezinih uvoditelja bio i poznati njemački slikar Hans Holbein. Rukopisi bez crteža i minijatura, imali su razvijenu slikarsku tehniku ukrašavanja teksta u obliku okvira sa stiliziranim biljnim i čipkastim oblicima tzv. arabeski, koji su se izvodili u vrlo živim bojama. Kao podloga je tih arabeski najčešće rabljena azurno-plava boja i zlatna, koja se može smatrati i bojom islama. Dekoracijske okvire ili čitave početne stranice teksta imaju najčešće Kur’ani i njihovi brojni komentari, ali često i druga vjerska djela.

Najstariji primjeri ovakvog ukrašavanja, obično su ukomponirani u gornju trećinu stranice, a od 14. stoljeća nadalje ukrašavane su po dvije stranice, jedna prema drugoj. Kao izvanredan primjer ovakvog ukrašavanja može se navesti Kur’an koji se čuva u Orijentalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, pod brojem 2000. Veliki prostor stranice ovoga dragocjenog rukopisa sastavljen je od niza medaljona različitih oblika u kojima je arabeska rađena crvenom i svijetlozelenom bojom na zlatnoj i tamnoplavoj podlozi. Ista je ornamentika slikana i na uskim zastavicama kojima su razdijeljena poglavlja. Na marginama se nalazi velik broj rozeta različitog oblika. Za ovaj se rukopis pretpostavlja da je nastao u Egiptu krajem 15. stoljeća.

[...]
Slika:
Mushaf s futrolom, nashi pismo, prepisao kaligraf Omar al-Zuhnī, učenik Ibrahima al-Nasība 1282. hidžretske [traje od 27. svibnja 1865. do 15. svibnja 1866.]

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster