Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
KURAN:
Kur'an kontinuitet Božje objave / Osman Muftić

1   2   3   4   5   6  
[...]

Vrste arapskog pisma

Arapsko pismo spada među najraširenija i najznačajnija pisma na Zemlji. To je pismo arapskog, perzijskog, urdu i berberskog jezika. Glavna se podjela arapskog pisma svodi na:

- razdoblje vladavine Mameluka (od 1250. do 1517.)
- razdoblje vladavine sultana Bajazida (od 1481. do 1512.)

Prije turske reforme iz 1928. godine arapsko je pismo bilo i pismo turskog jezika. Nadalje, arapskim su pismom pisali i kavkaski, malajski, somalski, hausa i svahili jezici. A budući da je arapsko pismo i kur’ansko pismo, ono je postalo pismom islama i islamske kulture i zajedno se s njima i širilo. Kao prvi tip arapskog pisma javlja se uglati tip, koji ima naziv kufsko pismo. Od drugog stoljeća islamske ere postaju sve zamjetljiviji okrugli oblici slova, da bi u trećem stoljeću pod utjecajem pisama drugih naroda nastao tzv. nashi tip, koji je sve sličniji današnjem pismu. Prema nekim autorima arapski su kaligrafi rabili dvanaest osnovnih vrsta arapskog pisma, a sve su te vrste smatrane izvedenima iz kufskog pisma.

No usporedo se razvijao i nashi tip pisma, koje je kroz reformu što ju je proveo vezir Ibn Muqla (umro 939.) uvedeno i u službenu prepisku i za pisanje Kur’ana, s tim da je on prvi odredio relativne veličine slova i njihove međusobne proporcije (tzv. handasatu-l-huruf ). Kasnije su brojni kaligrafi, a među njima jedan od najpoznatijih Abu-l-Hasan ‘Ali b. Hilal (umro 1022.) upotpunili pravila pisanja i dotjerali tada postojeće vrste pisma.

[...]
Slika:
AL-QUR’ĀN. 5. džuz. – Rukopis, crna i crvena tinta, tekst uokviren dvostrukom crvenom crtom, pisano vrstom pisma “sulus”, stihovi odvojeni crvenim kružićima, 13 listova, 15 x 21 cm, uvezano u karton presvučen smeđom kožom s utisnutim ornamentom.
Izvadak iz Kur’ana, arapski jezik.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster