Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
KURAN:
Kur'an kontinuitet Božje objave / Osman Muftić

1   2   3   4   5   6  
[...]

Učenje kur’ana napamet

U svojoj knjizi „Učenje Kur’ana napamet” dr. hafiz (hfz.) Safet Halilović navodi, između ostaloga, jednu od posebnosti Kur’ana Časnog da je to knjiga koja se može naučiti napamet.

Taj se postupak na arapskom jeziku naziva hifzu-l-Kur’an, a osoba koja je u cijelosti naučila Kur’an napamet naziva se hâfizu-l-Kur’an, što bi se moglo prevesti sa čuvar Kur’ana.

Učenje Kur’ana napamet nije bilo pitanje koje se ticalo, u početku Objave, samo Arapa na čijem je jeziku objavljen i tako sačuvan. I drugi narodi koji su prihvatili islam učili su Kur’an napamet pa je to postalo sastavnim dijelom njihove kulturne i vjerske baštine.

[...]
Slika:
MUSHAF - Kompletan tekst Kur’ana. Prve dvije stranice bogato su ukrašene floralnim ornamentima. Osnovna boja na unutarnjem dijelu tih stranica je modra, a vanjska, sada već patinirana, je bijela. Ornamenti su urađeni zlatnom, crnom, crvenom, plavom, bijelom i žutom bojom, tako da s vanjske strane čine poseban okvir. S unutarnje strane su u pozlaćenom okviru ornamenti u obliku zastavica. Tekst je okružen zlatnom bojom. Na idućim stranicama tekst zlatnom okviru pojačanom izvana običnom plavom linijom. Prvi srednji i posljednji redovi teksta na stranicama pisani su zlatnom tintom kaligrafskim sulus pismom. Ostali dio teksta obrubljen zlatnim okvirom je pisan kaligrafskim nashi pismom.
Rukopis je za Orijentalnu zbirku HAZU otkupljen od Munevere Zulfikarpašić iz Sarajeva 1953. godine, a u Sarajevo ga je, navodno, donio u 18. stoljeću pradjed Gavrankapetanovića.
Rukopis ima 213 listova veličine 28,7 x 39,0 cm, 15 redaka na stranici.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster