Impresum:
Urednik
Slavko Harni

Uvodni tekstovi i odabir građe
mr. sc. Julija Koš, dr. sc. Adalbert Rebić, Milan Topić, Moran Rajković, dr. sc. Osman Muftić

Savjetnici
dr. sc. Muhamed Ždralović, mr. sc. Ivan Kosić

Stručni suradnici
mr. sc. Irena Galić, Alma Hosu-Pezelj, Anka Ivanjek, Anita Marin, Lucija Radoš

Tehnički suradnici
Božena Komazlić, Boris Krstić, Mirjana Tišljar

Lektura i korektura
Branka Sorokin

Fotografije
Darko Čižmek, Sonja Hrelja

Web izložbu pripremila:
Dijana Machala

Vlasnici izložene građe:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
Knjižnica Židovske općine, Zagreb
Orijentalna zbirka arhiva HAZU, Zagreb
Evangelička crkvena općina Zagreb
Džematski odbor, Dubrovnik
Ševko Omerbašić, Zagreb
Adalbert Rebić, Zagreb

Otvorenje izložbe:
14. prosinca 2006. u 12 sati
predvorje Nacionalne i sveučilišne knjižnice
Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb


Izložba traje od 14. prosinca do 31. siječnja 2007.


Vrijeme posjeta:
Pon-pet: 8.00 - 21.00
Sub: 8.00 - 15.00


Katalog izložbe:

Katalog izložbe možete naručiti na telefon 6164 128, ili narudžbenicom.


 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster