Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
BIBLIJA:
Biblija - knjiga Riječi Božje / Adalbert Rebić

1   2   3   4   5   6  
[...]

Prijevodi Biblije na hrvatski jezik
Prijevodi biblijskih tekstova objavljeni u lekcionarima

Do tiskanja hrvatskoga prijevoda cjelovite Biblije dolazi tek u XIX. stoljeću. Do tada su Hrvati prevodili Bibliju u dijelovima, objavljenima najčešće u liturgijskim knjigama, a prijevod cjelovite Biblije ostao je u rukopisu.

Međutim, „ne može se točno kazati, kada se Biblija počela prevoditi na živi hrvatski jezik, ali ponajstariji spomenici hrvatskoga jezika (već iz XIV. st.) jesu baš biblijski odlomci u evanđelistarima ili lekcionarima namijenjenima za čitanje puku u crkvi i u samostanima i pobožnima laicima...”. Riječ je o biblijskim odlomcima koji su se čitali u liturgijskim činima, poglavito na misi.

[...]
Slika:
DUBROVAČKI PSALTIR
Poč. 16. st. - Papir. - 29,2 x 21,5 cm. - 126 [i. e. 127] listova (niz uključuje i list 17a; umjesto izgubljenih izvornih listova umetnuti prazni listovi, i to 1-9, 13-14, 17a, 20, 56-7, 119-122). - Knjižna humanistika, pisano crvenom i crnom tintom. - Inicijali: pune lombarde izrađene crvenom bojom i ukrašene cvjetnim ili geometrijskim uzorcima; na donjem dijelu lista 75r lenta izrađena crvenom bojom i ukrašena cvjetnim motivima. - Uvezano u sive kartonske korice. - Na listu 9v napisano olovkom Psaltir hèrvatski, ispod toga zapis: Velimir Gaj || 1873.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster