Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
BIBLIJA:
Biblija - knjiga Riječi Božje / Adalbert Rebić

1   2   3   4   5   6  
[...] Najstariji kodeks Svetog pisma u hrvatskim krajevima bit će Evangeliarium Spalatense, pisan u VIII. st. Donosi sva četiri evanđelja; pisan je poluuncijalom. Iz XI. st. postoji veći broj biblijskih kodeksa, napose evanđelistara, koji se već odlikuju bogatim iluminacijama.

Osim glagoljskog Marijina evanđelja koje je napisano na južnohrvatskom prostoru, latinski su tekstovi mnogo češći, a i bogatiji ukrasima. Najstariji kodeks zagrebačke Metropolitanske knjižnice jest Zagrebački evangelijarij MR 153, pisan karolinom, iz XI. stoljeća. [...]

Prvi zasebno tiskani hrvatski kajkavski lekcionar izašao je za biskupa Petretića 1651. godine pod naslovom Szveti Evangeliomi, koteremi szveta Czirkva Zagrebecska Szlovenska, okolu godiscsa, po nedelye te szvetke... [...]




Slika:
Postilla na vsze leto po nedelne / dni vezda znouich szpraulena szlouenszkim iezikom po Antolu Vramcze. - Stampano v szlobodnom kralieuom varassu Varasdine : [s. n.], 1586 (V Varasdine : po Iuane Manliuse). - 2 sv. : ilustr. ; 21 cm 2 sv. u 1. - Gl. stv. nasl. sv. 2: Postilla veszda znovich zpravlena szlouenszkim ieszikom po godoune dni, na vsze leto. - Tiskar naveden u kolofonu. - Folijacija ne teče kontinuirano.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster