Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
BIBLIJA:
Biblija - knjiga Riječi Božje / Adalbert Rebić

1   2   3   4   5   6  
[...] Najstarija je Biblija zagrebačke stolnice vjerojatno bila tzv. Radonova Biblija , danas u Nacionalnoj knjižnici u Beču (god. 1190., s početka povijesti zagrebačke biskupije). U toj se Bibliji, napisanoj krajem XI. ili početkom XII. st., nalaze mnoge glose, rubni prijevodi latinskog teksta na starohrvatski jezik. Vatroslav Jagić je ustanovio da su te glose učinjene pod utjecajem češkog jezika i da pisac tih glosa pokušava stvarati hrvatski jezik. Tu je Bibliju u Zagreb vjerojatno donio prvi zagrebački biskup Duh, pa je te glose pisao vjerojatno on ili netko od njegovih pratitelja. [...]
Slika:
Iluminacija. Izvor: kat. br. 52

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster