Iz kataloga Knjige riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj
BIBLIJA:
Biblija - knjiga Riječi Božje / Adalbert Rebić

1   2   3   4   5   6  
[...] U sadašnjem već gotovo dva tisućljeća starom redoslijedu, Biblija se otvara Knjigom Postanka, a završava Otkrivenjem ili Apokalipsom. Tako Biblija obuhvaća razdoblje od vremena kad je stvoreno „nebo i zemlja” (Post 1,1) do velikog preobražaja kad će nastati „novo nebo i nova zemlja” (Otk 21,1). Prema katoličkom popisu Biblija sadržava 46 (39+7) biblijskih knjiga Staroga zavjeta i 27 knjiga Novoga zavjeta: ukupno 73 knjige. Te su knjige po sadržaju i po književnim vrstama raznorodne (povijesti, poslovice, religiozno pjesništvo, proroštva, mudrosne izreke i druge vrste). Povrh toga ove su knjige nastale u raznim vremenima: od XI. do I. st. pr. Kr., dakle kroz tisuću godina. Knjige Novoga zavjeta imaju mnogo kraći vremenski raspon nastajanja: najstarije Markovo evanđelje moglo je nastati oko 65., Matejevo oko 75., Lukino oko 85., a Ivanovo oko 95. godine po Kr. U istom vremenskom rasponu, nastajale su poslanice od kojih je najveći dio napisao Pavao, potom Petar, Jakov, Barnaba i Ivan. Najstariji spis Novoga zavjeta vjerojatno je Poslanica Solunjanima apostola Pavla, a mogla je biti napisana već oko 48. godine po Kr., svega osamnaest godina po smrti Isusovoj. [...]
Slika:BIBLIA sollemnis Ecclesiae Cathedralis Zagrabiensis MR 159, XIV. st. Pergament; 369 x 246 mm; pismo gotica. Uvez - smeđa koža s metalnim kopčama. Iluminacija izvedena u nekoj minija’torskoj radionici u sjevernoj Francuskoj na početku XIV. st. Ta je radionica bila pod utjecajem Honoreova i Jeana-Pucelleova ateljea. Prvog vlasnika označuje grb na ff. 4 i 485v. Do sada nije ustanovljeno čiji je to grb. Inventar A/138 i B/163 zove ovu Bibliju „Pulcra et solemnnis Biblia”. Urešena je sa 156 minijatura i inicijala i čestim marginalnim ukrasom najčešće u crvenoj i modroj boji, s mnogo zlata. Tzv. filets-bordures i J-ornamenti upućuju na sjevernu francusku školu na početku XIV. st. Inicijali su većinom ilustrirani (92) ili samo iluminirani (64). Osobito je raskošno izveden inicijal l f. 4 sa 47 medaljona u kojima su prikazani prizori iz Geneze. Na tom je foliju signatura minijatora slovo V danas oksidirano. Na f. 404 iluminaciju je izvela druga ruka, koja po svom načinu rada vodi u Bolognu. To se moglo desiti i u Zagrebu i u Ugarskoj, ali vjerojatnije još u Francuskoj, prije no što je ova biblija donesena u Zagreb. U gornjem dijelu inicijala F prikazan je prizor kako stanovnici Jeruzalema šalju pisma svojim sunarodnjacima u Egiptu (II Mak. 1,1)
Zagreb, Metropolitana, ms. MR 159, lit.: br. 147.

 

O IZLOŽBI UVODNIK TANAH BIBLIJA KUR'AN

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006 | Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 385 1 6164 111 Fax: 385 1 6164 186 | webmaster