Hrvatski zavod za knjižničarstvo
Odgovorna osoba: Mirna Willer
Telefon: 616-4124
Fax: 616-4186
E-mail: mwiller@nsk.hr


 
ŠTO JE DUBLIN CORE

Dublinski osnovni skup elemenata metapodataka (DC) standard je za opis informacijskih izvora različitih sektora. Informacijski je izvor ovdje definiran kao sve što ima identitet.

Standard definira samo skup elemenata koji se obično koristi u kontekstu određenog projekta ili aplikacije. Zahtjevi i način upotrebe na lokalnoj razini ili za pojedinu zajednicu može nametnuti dodatna ograničenja.

KOJI SU ELEMENTI DC-a

DC je skup od 15 elemenata metapodataka koji su rezultat međudisciplinarnog i međunarodnog dogovora na kojem su zajednički radili od 1995. knjižničari, istraživači u području digitalnih knjižnica, distributeri bibliografskih i sličnih podataka te stručnjaci za označavanje elektroničkih tekstova. DC se održava na radionica koje organizira Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) sa sjedištem u Dublinu, Ohio, SAD.

DC je izvorno definiran u [RFC2413], registriran je kao norma Američkog instituta za nacionalne standarde ANSI/NISO Z39.85-2001 (2001-09-10), a Europski odbor za normizaciju CEN/ISSS (European Committee for Standardization / Information Society Standardization System) ga je stavio u postupak prihvaćanja.

Namjena DC-a nije da zamijeni neki drugi standard metapodataka. Naprotiv, njegova je namjena da koegzistira - čak i u opisu istog izvora - sa standardima metapodataka drugih semantika.

Referentni opis verzije 1.1. DC-a donosi se u hrvatskom prijevodu, a njegova primjena u programu Izdavači donosi interpretacije definicije elemenata u Smjernicama za opis izvora DC-om.

KOJA JE SVRHA DUBLIN CORE-a

Svrha je DC-a da omogući opis i pronalaženje izvora na internetu. U interesu je svakog stvaratelja informacija da se njegova publikacija pronađe i koristi. Ako se izvor opisuje na standardni način tj. na način na koji ga većina pretraživača može pronaći, postići će se navedeni cilj. DC jedan je od takvih mogućih načina opisa izvora.

KOJE SE PUBLIKACIJE OPISUJU DC-om

Načelno, bilo koji informacijski izvor na internetu može se opisati elementima metapodataka DC-a. Za metapodatke DC-a, izvor će tipično biti informacijski izvor ili usluga, ali se može primijeniti i šire. Smjernice za označavanje elektroničkih publikacija ISBN-om i postupak dodjeljivanja ISSN-a serijskim publikacijama mogu poslužiti kao preporuke za opis informacijskih izvora koji se u tim smjernicama ograničavaju na publikacije na mreži.

SMJERNICE ZA OPIS IZVORA DC-om

Smjernice definiraju upotrebu skupa elemenata metapodataka za program Izdavači na temelju:
- DC-a kako je opisan u verziji 1.1,
- popise kvalifikatora za element Odnos prema dokumentu Dublin Core Qualifiers [DCQ],
- prakse katalogiziranja knjižnične građe, prepoznatih svojstava izvora na hrvatskom internetskom prostoru i specifičnosti DC-generatora.

Ovisno o granularnosti izvora, DC-om se može opisati jedna jedinica ili agregacija tj. zbirka svih jedinica. Na primjer, samo naslovnica ili sve stranice izvora.

KAKO DC-om OPISATI IZVOR

Za opis izvora može poslužiti DC-generator. Nakon što u program upišete podatke, DC-generator generirat će opis u HTML formatu. Dobiveni opis stavite u zaglavlje vašeg izvora.

PONOVNA UPOTREBA METAPODATAKA

Sustavi kao što su knjižnice i nakladnici koriste različite standarde za bilježenje informacija. Oba su ova sektora međusobno ovisna i u interesu im je da dijele podatke i vještine koje su pojedinačno razvili. Stoga je u interesu nakladnika/stvaratelja izvora da opiše izvor koji objavljuje na način dostupan pretraživačima, ali, u dogovoru s knjižničarima, i na način koji će knjižničari moći upotrijebiti bez većih izmjena. U interesu je knjižničara da pomažući pri samoj primjeni standarda i/ili stvaranju metapodataka (npr. CIP služba) postižu dvostruku korist: nakladnicima dodatno obogaćuju metapodatke u elektroničkim publikacijama i katalogizatorima koji koriste gotove podatke čime se smanjuje količina posla i ubrzava obrada.

POBOLJŠANJE JEDNOSTAVNOG ZAPISA S OPISOM IZVORA

Knjižnice mogu izraditi sustave za izvlačenje metapodataka opisanih u DC formatu (najvjerojatnije u HTML-u ili SGML-u) i konvertirati te elemente u MARC format dobivši elementarni zapis. Zapis se naknadno može proširiti dodatnim informacijama potrebnim za određeni katalog. Podaci konvertirani u UNIMARC format mogu se koristiti kao osnovni zapis za nacionalnu bibliografiju.

PRETRAŽIVANJE RAZLIČITIH SINTAKSA I BAZA PODATAKA

Knjižnice imaju velike sustave s vrijednim informacijama u zapisima MARC formata. U posljednjih nekoliko godina širenjem elektroničkih izvora na internetu, razmatraju se drugi sustavi za omogućavanje bilježenja metapodataka. Nacionalne knjižnice, IFLA i druge međunarodne ustanove ili organizacije (npr. UKOLN, The Bath Profile) rade sa stručnjacima za SGML, HTML i XML na izradi DTD-a (Data Type Definition) za formate MARC kako bi se mogle izraditi standardizirane konverzije između SGML-a i formata MARC. Stoga će biti potrebno da sustavi budu u mogućnosti pretraživati metapodatke u različitim sintaksama i bazama podataka i postići dogovore oko definicije i upotrebe elemenata.

IZRADA KONVERZIJE DC-a u UNIMARC

U interesu je hrvatske knjižnične zajednice promovirati u hrvatskom internetskom prostoru standardizirani format bilježenja metapodataka u elektroničkom izvoru. Stabilan skup elemenata metapodataka uvjet je stabilnoj konverziji metapodataka u format knjižnične zajednice UNIMARC. Poseban dokument definirat će tu konverziju.

REFERENTNI DOKUMENT

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet objavila je dokument slična sadržaja: CDA0027. Kako poboljšati pretraživost hrvatskog World Wide Web prostora uporabom metapodataka. Verzija 1.0 (15.01.2001.)DC generator NSK
izradila Dijana Machala © 2001.