Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Radno vrijeme Večernji rad Knjižnice Upis Posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike

Radno vrijeme Upisa
ponedjeljak-petak 8.00-21.00
subota 8.00-15.00


Telefon
00385 1 616 4078

Pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice stječe se učlanjenjem u Knjižnicu.

Podaci o učlanjenom korisniku su povjerljivi i tretiraju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Građu i usluge Knjižnice mogu koristiti fizičke osobe s navršenih 18 godina.

U Knjižnicu se može učlaniti fizička osoba mlađa od 18 godina samo ako je maturant. Pri učlanjenju korisniku se izdaje članska iskaznica.

Fizičke osobe učlanjuju se osobno, na temelju isprava kojima se potvrđuje njihov status i mjesto stalnog boravka, te ispunjavanjem Zahtjeva za učlanjenje kojega je potrebno potpisati.

U knjižnicu se mogu učlaniti:

  a) Redovni studenti preddiplomskog i diplomskog studija, apsolventi i studenti poslijediplomskog studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj, državnih i privatnih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj, učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i indeksa. U slučaju da je stranac u jednoj od prethodno navedenih grupa, umjesto osobne iskaznice prilaže putovnicu;
  b) Znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni i kulturni djelatnici učlanjuju se na temelju osobne iskaznice;
  c) Izvanredni studenti, građani u stalnom radnom odnosu u RH, građani izvan radnog odnosa te umirovljenici učlanjuju se na temelju osobne iskaznice;
  d) Maturanti, studenti sa stranih sveučilišta i strani državljani učlanjuju se na temelju osobne iskaznice odnosno putovnice, a mogu koristiti građu i usluge samo u čitaonicama Knjižnice;
  e) Studenti s fakulteta na kojima se koriste elektronički indeksi, obvezni su podnijeti potvrdu kojom dokazuju status redovnog studenta;
  f) Korisnici čije podatke Knjižnica već ima u korisničkoj bazi podataka, ne moraju ponovno ispunjavati Zahtjev za učlanjenje, no prilikom upisa potrebno je provjeriti je li došlo do promjene u korisničkim podacima, u kojem slučaju korisnik treba popuniti pisani Zahtjev za učlanjenje.
     
Pravne osobe ne mogu biti članovi knjižnice, već mogu samo podnositi odgovarajućoj službi Knjižnice pisani zahtjev za članstvo svojih djelatnika i izdavanje pojedinačnih članskih iskaznica. Tako izdane članske iskaznice glase na djelatnike, a ne na pravnu osobu.
Iznimno od prethodne točke, pravna osoba može biti član Knjižnice ako se radi o knjižnici ili ustanovi koja u svome sastavu ima knjižnicu, te koja je upisana u Upisnik Knjižnica sukladno Pravilniku o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu. Knjižničari dobivaju iskaznicu Knjižnice, koja glasi na ime osobe, bez naknade. Pravna osoba/druga knjižnica koja je član Knjižnice može koristiti usluge međuknjižnične posudbe.

Članska iskaznica
Članska iskaznica glasi na ime i prezime učlanjene osobe i ne smije je koristiti druga osoba.
  - Promjenu prebivališta ili adrese stanovanja korisnik je dužan priopćiti djelatniku koji izvršava upis korisnika.
  - Iskaznica se izdaje na godinu dana, mjesec ili tjedan.
  - Valjanost članske iskaznice se obnavlja po isteku, a sama iskaznica fizički se u pravilu ne zamjenjuje, već se pregledava čitljivost crtičnog koda članske iskaznice, te ju se po potrebi zamjenjuje.
  - Gubitak ili krađu članske iskaznice korisnik je obvezan odmah prijaviti telefonskim pozivom Središnjoj informacijskoj službi ili osobno na Upisu, jer će u protivnom odgovarati za nastala zaduženja po predmetnoj članskoj iskaznici. Ako se iskaznica ne pronađe u roku od 7 dana od prijave gubitka, može se izdati nova iskaznica uz ponovnu naplatu troškova izrade. O izgubljenoj iskaznici vodi se elektronička evidencija kako bi se spriječila zlouporaba.
  - Za ponašanje protivno ovom Pravilniku korisniku se uskraćuje članska iskaznica u propisanom trajanju mjere za počinjeni prekršaj.
  - Korisniku koji kasni s povratom građe ili ima neplaćenih dugovanja u odnosu na korištenje građe i/ili usluga Knjižnice, obnova valjanosti članske iskaznice uskraćuje se do povrata građe ili plaćanja dugovanja.
Osobe s invaliditetom ne plaćaju naknadu za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva u NSK.

Cjenik Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba Edukacija


Povijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum