Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike CIP ISBN ISSN ISMN Obvezni primjerak
Saznajte više
 
Obvezni primjerak disertacije
Služba obveznog primjerka

Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB Republika Hrvatska

Telefoni
00385 1 616 4095
00385 1 616 4097 
00385 1 616 4093

Fax
00385 1 616 4379

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak: 8.00 - 16.00

Osobe za kontakt
Karmen Gržin
Jasna Zaluški
Zora Gobin Temeljna je zadaća Nacionalne i sveučilišne knjižnice prikupljati, stručno obrađivati, čuvati i davati na korištenje sveukupnu građu (tiskane i netiskane publikacije) koja dokumentira i iskazuje sveukupno hrvatsko duhovno stvaralaštvo. Zakonskim propisima osigurava se stoga redovito i potpuno dostavljanje obveznog primjerka građe. Temelj zakonskim propisima je povijesna i kulturološka obveza hrvatskog naroda da očuva svoje kulturno nasljeđe. Prvi propisi koji Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici omogućavaju redovitu dostavu obveznog primjerka datiraju još iz 1816. godine.

ŠTO ZAKON PROPISUJE?

Zakon o knjižnicama u odredbama o obveznom primjerku propisuje redovito, besplatno i ažurno dostavljanje devet primjeraka svih tiskanih i netiskanih publikacija odnosno knjižne i neknjižne, audiovizualne i elektroničke građe.

TKO SU OBVEZNICI?

Obveznici dostavljanja su nakladnici te proizvođači audiovizualnih i elektroničkih publikacija, dakle pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode građu za javnost, bez obzira je li namijenjena prodaji ili besplatnom raspačavanju.

GRAĐA OBUHVAĆENA OBVEZNIM PRIMJERKOM
  • tiskovine:
knjige, brošure, skripte, posebni otisci, časopisi, novine, magazini, bilteni, zemljopisne i druge karte, reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, muzikalije, katalozi, kalendari, kazališni i drugi programi, te njihovi dodaci u tiskanom, audiovizualnom i elektroničkom obliku, plakati, letci, kratki oglasi i priopćenja, razglednice, službene i trgovačke tiskanice;
  • audiovizualna građa:
gramofonske ploče, audio i video kasete, magnetofonske vrpce, snimljeni mikrofilmovi i kompakt diskovi;
  • elektronička građa:
- kompaktni diskovi, DVD, magnetne vrpce, diskete,
mrežna građa (knjige, peridičke publikacije, godišnji izvještaji, mrežna mjesta institucija, događaja, znanstvenih projekata)

BROJ OBVEZNIH PRIMJERAKA

Broj obveznih primjeraka za publikacije na nekom materijalnom nositelju je devet

KOME DOSTAVLJATI OBVEZNE PRIMJERKE?

Obvezne primjerke o vlastitom trošku dostavljati Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu koja je odgovorna za prikupljanje i distribuciju obveznog primjerka, na gore navedenu adresu. Obavijest o mrežnoj publikaciji dostaviti putem Obrasca za prijavu mrežne publikacije.

TKO PRIMA OBVEZNI PRIMJERAK?

Nacionalna i sveučilišna knjižnica zadržava dva obvezna primjerka svake publikacije, a po jedan primjerak dostavlja sveučilišnim knjižnicama u Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku i Mostaru te općeznanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru.

DODATNI OBVEZNI PRIMJERCI
  • Službene publikacije
Osim obveze dostave devet obveznih primjeraka svi nakladnici službenih publikacija dužni su, također, besplatno, o svom trošku, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dva dodatna primjerka te Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA-i) jedan primjerak svojih izdanja. Nakladnici službenih publikacija županija, Grada Zagreba, gradova i općina dužni su dostavljati jedan primjerak tih publikacija matičnoj knjižnici na području svoje županije odnosno Grada Zagreba, a nakladnici službenih publikacija gradova i općina i narodnoj knjižnici koje su osnivači.
Službenim publikacijama smatraju se publikacije koje izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja.
  • Županijski obvezni primjerak
Svaki nakladnik dužan je, također, dostaviti još po jedan primjerak publikacija matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište radi stvaranja zavičajne zbirke. Tiskar s područja jedne županije koji tiska za nakladnika druge županije dužan je obvezni primjerak dostaviti matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište.

MJESEČNA IZVJEŠĆA

Svi nakladnici, tiskari i proizvođači audiovizualne građe i elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj dužni su posljednjeg dana u tekućem mjesecu dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu izvješće o cjelokupnoj izdanoj, tiskanoj odnosno proizvedenoj građi tijekom prethodnog mjeseca u dva primjerka.

KAZNE PREDVIĐENE ZA PREKRŠITELJE ZAKONA

Neispunjavanje odredbi o obveznom primjerku predstavlja prekršaj i kažnjava se novčanom kaznom i to fizička ili pravna osoba od 4.000,00 do 50.000,00 kn, a odgovorna osoba u pravnoj osobi od 500,00 do 10.000,00 kn.

GDJE SE ČUVAJU OBVEZNI PRIMJERCI I KAKO DOBIVAMO INFORMACIJU O NJIMA?


Obvezni primjerci su dostupni u svim navedenim knjižnicama. Informacije o njima dobivaju se uvdom u katalog knjižnica, a dostupne su i putem interneta. Svaka knjižnica u domovini i inozemstvu može ih posredstvom Nacionalne i sveučilišne knjižnice naručiti međuknjižničnom posudbom. Obvezni primjerak je osnova Hrvatske bibliografije: Niz A - knjige (mjesečno), Niz B - prilozi u časopisima (mjesečno), te Niz C - časopisi (godišnje) koje izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba EdukacijaPovijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum