Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike CIP ISBN ISSN ISMN Obvezni primjerak
OBRAZAC ZA DODJELU
ISSN-a


UPUTE O KORIŠTENJU CRTIČNOG
KODA ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE
ISSN ured za Hrvatsku

Adresa
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
ISSN ured za Hrvatsku
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB

Telefon
00385 1 616 4082

Telefaks
00385 1 616 4191
Rad sa strankama
ponedjeljak - petak: 9.00 - 15.00

Osobe za kontakt
Renata Petrušić
Danijela Getliher


E-pošta
issn@nsk.hr
ISSN ured za Hrvatsku nacionalni je ured za identifikaciju serijskih publikacija koji:
 • dodjeljuje ISSN serijskim publikacijama koje izlaze u Republici Hrvatskoj
 • stvara i održava zapise o hrvatskim serijskim publikacijama u međunarodnom Upisniku ISSN-a
 • pruža pomoć uredništvima pri pokretanju i uređivanju serijskih publikacija
 • dodjeljuje brojčane nizove za crtične kodove.


ŠTO JE ISSN
MEĐUNARODNA MREŽA ISSN UREDA
KAKO DOBITI ISSN
ČEMU SE DODJELJUJE ISSN
OBRAZAC ZA DODJELU ISSN-a
ČESTA PITANJA
NAVOĐENJE ISSN-a NA PUBLIKACIJAMA
EAN CRTIČNI KOD ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE
UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE TISKANIH ČASOPISA
UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA
NORME ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE

ŠTO JE ISSN
ISSN (International Standard Serial Number) je Međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili abecedi, učestalosti izlaženja, mediju itd., te neovisno o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći.

ISSN-L ili povezujući ISSN je ISSN koji određuje Međunarodni ured za ISSN, a omogućuje grupiranje ili povezivanje iste neomeđene građe objavljene na različitim medijima.

ISSN služi jedinstvenoj identifikaciji serijskih publikacija u okviru univerzalne bibliografske kontrole.
Kao jedinstven i postojan identifikator ISSN olakšava obradu, prijenos i razmjenu podataka o serijskoj građi između knjižnica, sekundarnih službi, dobavljača, nakladnika itd.


MEĐUNARODNA MREŽA ISSN UREDA
ISSN je svjetska mreža za identifikaciju serijskih publikacija koju čine nacionalni uredi 87 zemalja.
Međunarodni ured za ISSN (ISSN International Centre) koordinira rad nacionalnih ureda i održava bazu podataka koja je dostupna:
 • online,
 • u formatu ISO 2709.
Upisnik ISSN-a (ISSN Portal) jedinstveni je izvor bibliografskih podataka o serijskim publikacijama iz cijeloga svijeta. Za uvjete korištenja potrebno je obratiti se Međunarodnom uredu za ISSN.
Upisnik ISSN-a broji više od 1 550 000 zapisa serijskih publikacija iz 180 zemalja na više od 150 jezika. Godišnje se povećava za oko 60 000 novih naslova.
Osim jedinstvenih identifikacijskih elemenata (ISSN - ključni naslov - skraćeni ključni naslov) Upisnik ISSN-a sadrži i ostale elemente koji su neophodni za identifikaciju serijske publikacije (npr. nakladnik, mjesto i učestalost izlaženja).

KAKO DOBITI ISSN
Za publikacije koje već izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) potrebno je ispunjenom obrascu priložiti prvi i posljednji sveščić publikacije te ih poslati na poštansku adresu ISSN ureda za Hrvatsku.

Za publikacije koje još ne izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) potrebno je ispunjenom obrascu priložiti radnu verziju naslovne stranice, impresuma i kazala prvog sveščića te ih poslati elektroničkom poštom ili telefaksom.

Za mrežnu građu potrebno je ispuniti i poslati obrazac (građa mora biti postavljena na stranice).

Dodjela ISSN-a je besplatna.

OBRAZAC ZA DODJELU ISSN-a


ČEMU SE DODJELJUJE ISSN
ISSN se dodjeljuje neomeđenoj građi, tj. svim serijskim publikacijama i integrirajućoj građi, uređenoj u skladu s Uputama, koja redovito izlazi pod istim, stalnim naslovom koji se ujednačeno i dosljedno navodi na svim mjestima. Dodatni uvjet za mrežnu građu je objavljivanje cjelovitih tekstova i redovito osuvremenjivanje sadržaja.
Serijska publikacija je neomeđena građa koja izlazi u uzastopnim zasebnim sveščićima ili dijelovima, obično s brojčanim ili kronološkim oznakama, bez unaprijed utvrđena kraja izlaženja (npr. časopisi, novine, godišnji izvještaji itd.).
Integrirajuća građa je građa koja se dopunjuje ili mijenja osuvremenjivanjima koja se uključuju u cjelinu i ne ostaju izdvojena (npr. publikacije sa slobodnim listovima i mrežna mjesta koja se osuvremenjuju).

ISSN SE NE DODJELJUJE
Notnoj građi (Hrvatski ured za ISMN).
Efemernoj građi i internim publikacijama.
Osobnim, reklamnim i promotivnim publikacijama.


ČESTA PITANJA
 1. Koje publikacije mogu dobiti ISSN?
  ISSN dobivaju sve serijske publikacije i integrirajuća građa ako su uređene u skladu s Uputama, izlaze pod stalnim naslovom i sadrže sve potrebne podatke za opis i identifikaciju.
 2. Ima li ISSN neko značenje?
  Ne, to je identifikacijska oznaka koja sama po sebi nema značenja i ne sadrži podatke o sadržaju ili podrijetlu publikacije.
 3. Koja je razlika između ISSN-a i ISBN-a?
  ISSN identificira serijske publikacije, a ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) knjige i druge omeđene publikacije (poput romana, pojedinačnog naslova u nakladničkoj cjelini i sl.). Ta se dva sustava nadopunjuju, a na nekim se vrstama publikacija mogu koristiti i obje oznake (npr. obrojčene nakladničke cjeline). (Hrvatski ured za ISBN)
 4. Kada treba zatražiti novi ISSN?
  Kada se mijenja naslov serijske publikacije potrebno je javiti se u ISSN ured za Hrvatsku radi dodjele novog ISSN-a i ključnog naslova.
 5. Treba li tiskana serijska publikacija biti objavljena da bi dobila ISSN?
  Ne. Serijske publikacije već na prvom sveščiću mogu imati ISSN ako se prije objavljivanja ispuni obrazac za dodjelu ISSN-a i pošalje radnu verziju naslovne stranice, impresuma i kazala.
 6. Mogu li serijske publikacije koje pod istim naslovom izlaze na više medija (tiskani, elektronički) koristiti isti ISSN?
  Ne, serijske publikacije istog naslova na različitim medijima imaju zasebne ISSN-e.
 7. Treba li ISSN uredu slati primjerke serijske publikacije?
  Ne. No, sukladno Zakonu o knjižnicama, nakladnik je dužan dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 9 primjeraka svakog broja objavljene serijske publikacije. (Služba obveznog primjerka)
  Mrežna građa pohranjuje se u Digitalnom arhivu hrvatskih mrežnih publikacija. (Obvezni primjerak mrežnih publikacija)
 8. Treba li još gdje prijaviti serijsku publikaciju?
  Nakladnici medija prema članku 2. Zakona o medijima (Narodne novine, br. 59/2004.) prijavljuju izdavanje publikacije u Upisnik koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (članak 12. Zakona o medijima).
  Dodatne informacije, obrazloženja i slanje prijava: Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju, Draškovićeva 45/IV, 10000 Zagreb, p.p. 630, tel. 01/4606-701, 4606-705, e-pošta: industrija@hgk.hr.
  Nakladnici elektroničkih publikacija, fizičke i pravne osobe, prema Pravilniku o sadržaju prijave te sadržaju i načinu vođenja očevidnika nakladnika elektroničkih publikacija (Narodne novine, br. 66/2006.) moraju prije prve objave elektroničke publikacije podnijeti prijavu za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije.
  Dodatne informacije, obrazloženja i slanje prijava: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10000 Zagreb, tel. 01/4882-610, e-pošta: info@e-mediji.hr.
   
NAVOĐENJE ISSN-a NA PUBLIKACIJAMA
ISSN se na publikacijama navodi u obliku akronima ISSN iza kojeg slijede dva puta po 4 znamenke između kojih je spojnica (npr. ISSN 0000-0000). Osma znamenka je kontrolna, a računa se algoritmom na temelju prethodnih 7. Ponekad je kontrolna znamenka X ako je rezultat izračuna veći od 10.

ISSN treba navesti na istaknutu mjestu na svakom broju publikacije:
tiskane publikacije - u gornjem desnom kutu, ili zajedno s crtičnim kodom u donjem lijevom kutu korica i/ili naslovne stranice,
elektroničke publikacije - na naslovnici ili njezinom ekvivalentu, a za publikacije na materijalnim nositeljima i na samom nositelju (npr. naljepnica CD-ROM-a, kutija i sl.).

Kada se publikacija objavljuje na različitim medijima za koje se dodjeljuju različiti ISSN-i, na publikaciji se otiskuju ISSN-i svih izdanja, svaki s dodatnim, razlikovnim podacima.

Primjer:
ISSN 1332-8166 (Online)
ISSN 0353-9504 (Tisak)
ili
Mrežna inačica: ISSN 1332-8166
Tiskana inačica: ISSN 0353-9504


EAN CRTIČNI KOD ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE
GS1-Global Standards One (prije EAN - European Article Numbering) je jedinstveni sustav označivanja proizvoda. Hrvatskim nakladnicima preporučujemo da za označivanje serijskih publikacija koriste crtični kod koji se temelji na ISSN-u. Tako se postiže istodobna identifikacija serijske publikacije u Upisniku ISSN-a i označivanje za trgovačku mrežu sukladno GS1 (prije EAN) normi. Pojedini brojevi označuju se korištenjem dodatka.

Svaki nakladnik mora se pridržavati sljedećeg:
 • zatražiti ISSN i osnovni brojčani niz za crtični kod EAN 13 u ISSN uredu za Hrvatsku,
 • za brojčano označivanje pojedinih brojeva koristiti dvoznamenkasti ili peteroznamenkasti dodatak crtičnom kodu,
 • kod, zajedno s dodatkom, uvijek tiskati na vidljivu mjestu na svakom broju serijske publikacije u donjem lijevom kutu korica, zajedno s ISSN-om,
 • strogo primjenjivati pravila pri izradi i tiskanju kodova.

Upute o korištenju crtičnog koda za označivanje serijskih publikacija (časopisi, novine i sl.)

Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u ISSN uredu za Hrvatsku i u Hrvatskom udruženju za kodiranje GS1 Croatia (Tuškanac 14, 10000 Zagreb, tel. 01/ 4895-000, telefaks 4895-001, e-pošta: info@gs1hr.org).


UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE TISKANIH ČASOPISA
Podaci koji se navode na naslovnoj stranici (prvoj stranici korica ili unutarnjoj naslovnoj stranici) primarnog časopisa:
 • naslov,
 • ISSN,
 • UDK,
 • volumen, odnosno godište izlaženja,
 • broj tekućeg sveščića,
 • mjesto izdavanja,
 • godina izdavanja,
 • stranice sveščića od-do,
 • naziv nakladnika (pojedinca ili organizacije odgovornih za izdavanje časopisa),
 • sastav uredništva i izdavačkog savjeta s podatkom o prebivalištu svakog člana,
 • adresa uredništva,
 • podatak o učestalosti izlaženja,
 • podatak o nakladi,
 • podatak o sekundarnim izvorima koji referiraju članke objavljene u časopisu (za znanstveno-stručne časopise),
 • podatak o instituciji koja financijski pomaže izlaženje časopisa.
Naslov mora biti što kraći i jasno upućivati na sadržaj publikacije. Potrebno ga je uvijek navoditi u istom obliku na svim mjestima u publikaciji, osim ondje gdje se koristi skraćeni ključni naslov.
Obrojčivanje volumena ili godišta mora biti kontinuirano, a označuje se arapskim brojevima. Prvi sveščić svakog volumena, odnosno godišta, mora započeti brojem 1 i nastaviti se slijedom kroz cijelo godište. Godina izdavanja treba se poklapati s kalendarskom godinom, a ako se razlikuju potrebno je navesti obje godine. Paginacija počinje od prve stranice teksta članaka i navodi se neprekinuto kroz cijelo godište. Korice, naslovna stranica i oglasi se ne paginiraju.
Kazalo sveščića mora sadržavati ime(na) autora i naslove članaka, koje je potrebno navesti na isti način kao u zaglavlju, početnu i završnu stranicu članka. U znanstveno-stručnim časopisima potrebno je navesti i kategoriju svakog članka.
Kazalo valja smjestiti na prvoj stranici sveščića, odmah iza naslovnice. Ako se kazalo ne nalazi na tom mjestu, potrebno je na stranici s kazalom navesti i sve podatke za bibliografsku identifikaciju časopisa (naslov, ISSN, podatak o volumenu odnosno godištu, broj tekućeg sveščića, mjesto i godinu izdavanja).
Raspored elemenata u svim brojevima jednog godišta i njihovo oblikovanje moraju biti jednaki. Moguće izmjene unose se u prvom broju određenog godišta.
Znanstveno-stručni časopis mora otisnuti upute autorima o načinu pripreme članaka za objavljivanje (detaljne upute potrebno je tiskati barem jednom godišnje, a u svakom sveščiću navesti kratak opis časopisa).
Detaljne upute za oblikovanje članaka u znanstveno-stručnim časopisima mogu se pogledati na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


UPUTE ZA UREĐIVANJE I OBLIKOVANJE ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA
Za uređivanje publikacija na materijalnim nositeljima (CD-ROM, DVD) i u formatu .pdf preporučujemo korištenje Uputa za uređivanje i oblikovanje časopisa.
Za mrežnu građu donosimo i dodatne preporuke:  
Naslov treba biti jednoznačan i jasan te ga treba navoditi u istom obliku na svim mjestima, npr. na naslovnici, u zaglavlju html-a.
Impresum treba minimalno sadržavati:
- podatak o odgovornosti, tj. ime osobe ili naziv tijela koje je odgovorno za sadržaj i izradu publikacije (npr. nakladnik, urednik),
- datume: datum objavljivanja, tj. postavljanja publikacije na mrežu i podatak o učestalosti objavljivanja, tj. datum izlaženja novog broja i datum osuvremenjivanja ili zadnje promjene sadržaja,
- mjesto objavljivanja odnosno sjedište nakladnika.


NORME ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE
HRN ISO 4:1999 hr Informacije i dokumentacija - Pravila za skraćivanje riječi u naslovu i naslova publikacija
HRN ISO 8:1997 en Dokumentacija - Oblikovanje periodičkih publikacija
HRN ISO 18:2002 hr Dokumentacija - Kazalo u periodičkim publikacijama
HRN ISO 214:2002 hr Dokumentacija - Sažeci za publikacije i dokumentaciju
HRN ISO 215:2002 hr Dokumentacija - Uobličavanje priloga u periodičkim i drugim serijskim publikacijama
HRN ISO 690:1998 hr Dokumentacija - Bibliografske bilješke - Sadržaj, oblik i struktura
HRN ISO 3297:2004 hr Dokumentacija - Međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN)
HRN ISO 3297:2007 en Dokumentacija - Međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN)

Više o normizaciji može se vidjeti na stranicama Hrvatskog zavoda za norme. 
 
KONTAKT 
 

 

Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba EdukacijaPovijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum