Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike CIP ISBN ISSN ISMN Obvezni primjerak
CIP UPITNIK

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
CIP služba

Adresa
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB Republika Hrvatska

Telefoni
00385 1 616 4121, 00385 1 616 4123, 00385 1 616 4127

Fax
00385 1 616 4191
Rad sa strankama
ponedjeljak - petak: 9.00 - 15.00

Osobe za kontakt
Andrea Rendulić (00385 1 616 4123)
Lovro Blažević (00385 1 616 4121)
Gordana Tatalović (00385 1 616 4127)

URL:
http//www.nsk.hr/cip

E-mail
cip@nsk.hr


Cijenjeni nakladnici,

prelaskom na novi knjižnični softver Aleph omogućeno je pretraživanje novoizrađenih CIP-ova prema broju CIP zapisa u glavnoj tražilici. CIP zapise dobivene od CIP službe nakon 17.6.2010. možete pretraživati u glavnoj tražilici u testnoj verziji novog kataloga po ID zapisu/CIP broju, a prije tog datuma (do 17.6.2010.) po CIP broju.
ŠTO JE CIP PROGRAM?

CIP (Cataloguing in publication = Katalogizacija u publikaciji) je program izrade preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u pripremi za tisak. Program se ostvaruje stalnom suradnjom nakladnika i knjižnica ovlaštenih za izradu CIP zapisa.

CIP program utemeljen je u Hrvatskoj 1984. godine od kada ostvaruje svoju višestruku i vrlo značajnu ulogu u nakladništvu i knjižničarstvu. Uključivanje u CIP program pruža nakladnicima mogućnost sustavne promidžbe novih izdanja koje nakladnik priprema za objavljivanje. Knjižnicama omogućuje brži pristup informacijama o novim izdanjima te se na taj način pospješuje proces nabave i obrade u knjižnicama.
Svrha CIP programa je omogućiti:

 • pristup cjelovitim informacijama o publikacijama
  koje su u pripremi za tisak,
 • brz uvid u produkciju hrvatskih nakladnika,
 • promidžbu novih naslova omeđenih publikacija
  i nizova publikacija (nakladničkih cjelina),
 • edukaciju novih nakladnika o standardima za izradu knjiga,
 • standardiziranu i bržu obradu publikacija u knjižnicama,
 • nabavu publikacija,
 • kontrolu pristizanja obveznih primjeraka.

Statistika broja izrađenih CIP zapisa u razdoblju od 2000. do 2010. godine

GodinaBroj zapisa za knjige
2000.3263
2001.4234
2002.4544
2003.5201
2004.5862
2005.6535
2006.6308
2007.6658
2008.6978
2009.7073
2010.6449


KOOPERATIVNI CIP PROGRAM

CIP program u Hrvatskoj organiziran je prema načelu kooperativne katalogizacije. Kooperativni CIP program omogućuje nakladnicima bržu i jednostavniju suradnju s knjižnicom nadležnom za regiju u kojoj djeluje nakladnik, a knjižnicama omogućuje praćenje produkcije knjiga u okviru matične regije. Time se poštuje načelo zavičajnosti pri prikupljanju i prezentaciji knjižnične građe.

Osim Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja ujedno i koordinira rad u okviru CIP programa, u kooperativni CIP program uključene su i knjižnice u Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu i Zadru. Stoga nakladnici trebaju zatražiti izradu CIP zapisa u knjižnicama ovlaštenim za izradu CIP-a u okviru one regije u kojoj nakladnik ima registrirano sjedište.

ŠTO JE CIP ZAPIS?

CIP zapis je skraćeni kataložni opis publikacija koje su u pripremi za tisak.
CIP zapis pruža relevantne podatke o publikaciji kao što su naslov publikacije, ime(na) autora, urednika, ilustratora, fotografa i drugi podaci o odgovornosti, podatke o izdanju, naziv nakladnika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, naslov nakladničke cjeline, podaci o materijalnom opisu publikacije (npr. broj stranica, ilustracije, visina knjige… i dr.), napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke.
CIP zapis izrađuje se na temelju publikacije grafički pripremljene za tisak (prijeloma publikacije), a neposredno prije izlaženja (tiskanja) publikacije. Kataložni zapis izrađuje se u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravilima za formalnu i sadržajnu obradu.
CIP zapis ne služi u svrhu zaštite autorskih prava.
O svim promjenama koje se izvrše tijekom ili nakon izrade CIP-a, a prije tiskanja publikacije, nakladnik treba izvijestiti nadležni CIP ured.
Ukoliko nakladnik odustane od objavljivanja publikacije za koju je prethodno već izrađen CIP zapis, dužan je o tome obavijestiti nadležni CIP ured radi brisanja zapisa iz računalnog kataloga. Nakladnik koji neovlašteno izradi i otisne CIP zapis bit će opomenut.

IZRAĐUJE LI SE CIP ZA SVE VRSTE PUBLIKACIJA?

CIP zapisi izrađuju se za omeđene publikacije u tiskanom i elektroničkom obliku (knjige na magnetnim i optičkim medijima). To su:
 • Knjige (u jednom ili više svezaka, nova, sljedeća ili dopunjena izdanja, pretisci)
 • Tiskane muzikalije (note)
 • Zemljopisni atlasi, vodiči, planovi
 • Brošure i sitni tisak (prema izboru)
 • Publikacije objavljene na CD-ROM-u osim audio-vizualne građe
 • Stripovi (prema izboru)


  CIP se NE IZRAĐUJE za:
 • Publikacije koje su već otisnute
 • Serijske publikacije (časopisi, novine)
 • Posebne otiske (separate)
 • Brošure i sitni tisak (slikovnice s vrlo malo ili bez teksta, bojanke, testovi, radni zadaci i listovi, telefonski imenici, adresari, katalozi izložaba opsega manjeg od 16 stranica, presavici, publikacije za internu uporabu)
 • Auto-karte, neukoričene vodiče i planove
 • Audio-vizualne materijale
 • Didaktičke materijale (kompleti, slagalice)  
 • Mrežnu građu
 • Grafičke mape

CIP zapisi izrađuju se za svako novo izdanje publikacije. Nije dopušteno za novo izdanje koristiti zapis nekog od prethodnih izdanja. Izmijenjenim i dopunjenim izdanjima dodjeljuje se novi ISBN i CIP.
Svaka knjiga otisnuta u tvrdom i mekom uvezu ima zaseban ISBN i CIP.

CIP I MREŽNA GRAĐA

Za mrežnu građu CIP se ne izrađuje, međutim, mrežna građa ulazi u obuhvat obveznog primjerka pa je potrebno putem obrasca obavijestiti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu o njezinom izlaženju. Više informacija dobit ćete ovdje.


IZRADA CIP ZAPISA

CIP zapis izrađuje se na temelju podataka sadržanih u publikaciji pripremljenoj za tisak.
Za potrebe formalne i sadržajne obrade, kako bi se dobili što potpuniji i točniji bibliografski podaci, nakladnik treba priložiti PREDLOŽAK CJELOVITE, ZA TISAK PRIPREMLJENE, PUBLIKACIJE NAKON POSLJEDNJE KOREKTURE te POPUNITI CIP UPITNIK (Word).

Ukoliko nije moguće dostaviti cjelovitu publikaciju pripremljenu za tisak, moguće je poslati izbor relevantnih stranica. Obvezatni minimum stranica je:
 1. 3. unutarnja stranica (naslov)
 2. Impresum
 3. Sadržaj
 4. Uvod, predgovor, pogovor …

Ispunjavanjem upitnika nakladnik predaje zahtjev za izradu CIP -a. U postupak obrade primaju se isključivo uredno dostavljene publikacije. Rukom korigirane i nepotpune publikacije neće se prihvatiti u postupak obrade.
Rok za izradu CIP zapisa iznosi 3 radna dana (72 sata) uključujući dan primitka publikacije na obradu. Radi unosa i provjere podataka koji se odvijaju na nekoliko razina, nakladnik CIP zapis ne može dobiti prije navedenog roka.
CIP zapisi izrađuju se u roku 24 sata od primitka publikacije na obradu samo iznimno, u slučaju opravdane žurnosti.


KAKO PREDATI PUBLIKACIJU NA OBRADU ZA CIP?

Nakladnik može publikaciju na obradu dostaviti osobno, poštom, elektroničkom poštom (.pdf ili .doc).
Publikacije se u obradu primaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od ponedjeljka do petka 9 -15 sati. Publikacije pristigle iza 15 sati uključuju se u postupak obrade sljedećega dana.
Za publikacije koje nakladnik šalje poštom potrebno je uračunati vrijeme za pristizanje poštanskih pošiljaka (2-3 dana).
Dostavljene predloške publikacija nakladnik može preuzeti u CIP uredu u uredovno vrijeme, u roku od mjesec dana od dana primitka publikacije. Nakon navedenog roka publikacije se ne čuvaju. Predlošci publikacija koje je nakladnik dostavio na uvid ne vraćaju se poštom.

NA KOJI NAČIN SE NAKLADNICIMA DOSTAVLJA CIP?
 1. Elektroničkom poštom
 2. Faksom
 3. Nakladnik CIP može podići osobno u uredovno vrijeme (od 9.00 do 15.00 sati)
CIP zapise NE DOSTAVLJAMO POŠTOM

Nakladnik od CIP ureda dobiva dopis na kojem se nalazi obavijest o CIP-u s pripadajućim brojem. 
GDJE I KAKO OTISNUTI CIP?

Od 7. 12. 2006. CIP zapis se više ne otiskuje u knjizi na dosadašnji način, već je zamijenjen identifikacijskim brojem u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Identifikacijski broj publikacije nakladnik dobiva od CIP službe NSK. Obavijest i identifikacijski broj otiskuju se na poleđini naslovnog lista ili u kolofonu na način kako slijedi:

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem XXX


CIP BILTEN (Knjige u tisku)

CIP bilten (Knjige u tisku) je serijska publikacija koja obuhvaća i prikazuje cjelokupnu produkciju CIP zapisa izrađenih u mjesecu za koji se bilten objavljuje. Bilten obuhvaća mjesečno oko 400-500 naslova omeđenih publikacija pripremljenih za tisak. Uobičajeno izlazi jednom mjesečno u elektroničkom obliku, no zbog tehničkih razloga CIP bilten trenutno ne izlazi.
Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba EdukacijaPovijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum