Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Čitaonice Radno vrijeme, upis, posudba Informacijske usluge Korištenje starijih hrvatskih novina u NSK Edukacija Međuknjižnična posudba Cjenik usluga Za nakladnike
Cjenik usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice
Dana 13. rujna 2010. objavljen je pročišćeni tekst Cjenika usluga NSK s uključenim izmjenama i dopunama, koji stupa na snagu 8 dana po objavi na službenoj stranici.

  
1. Članarina
1.1. Fizičke osobe - godišnji upis
1.1.1. Redovni studenti preddiplomskog i diplomskog studija, apsolventi i studenti poslijediplomskog studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj40,00 Kn
1.1.2. Znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta, kulturni radnici, izvanredni studenti, građani u stalnom radnom odnosu u RH i građani izvan radnog odnosa100,00 Kn
Studenti sa stranih sveučilišta, maturanti, strani državljani i ostali građani
Iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice
40,00 Kn
 
1.2. Fizičke osobe - dvogodišnji upis
1.2.1. Umirovljenici100,00 Kn
1.3. Fizičke osobe - privremeni upis
1.3.1. Tjedni upis
Iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice
20,00 Kn
1.3.2. Mjesečni upis
Iskaznica za rad u čitaonicama Knjižnice
30,00 Kn
 
1.4. Gubitak članske iskaznice
1.4.1. Naknada za izgubljenu člansku iskaznicu 40,00 Kn
 
1.5. Osobe s invaliditetom ne plaćaju naknadu za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva u NSK
2. Posudba knjiga
2.1. Zakasnina
2.1.1. Prekoračenje dozvoljenog roka posudbe (dnevno po knjizi) 1,00 Kn
 
2.2. Opomene
2.2.1. Prva opomena15,00 Kn
2.2.2. Druga opomena20,00 Kn
 
2.3. Rezervacija naručene i korištene građe
2.3.1. Rezervacija građebez naknade
3. Informacijske usluge - pretraživanja
 
3.1. Složeno tematsko pretraživanje različitih izvora informacija koje provodi diplomirani knjižničar
3.1.1. Paušalni iznos po satu rada (usluga se do daljnjeg ne naplaćuje)50,00 Kn
 
3.2. Pretraživanje citatnih baza podataka (zastupljenost nacionalnih časopisa i znanstvena produktivnost autora)
3.2.1. Paušalni iznos (uz naplatu poštarine)
20,00 Kn
3.3. Pretraživanje DIALOG baza podataka - prosječna cijena; cijenom je obuhvaćen broj i format dobivenih bibliografskih jedinica (cca od 20c do 2,5 US$ po jedinici)
3.3.1. On-line pretraživanje za područje biomedicine (primjer) do 300 jedinica
3.3.2. On-line pretraživanje za područje kemije i kemijskih znanosti (primjer) do 500 jedinica
3.3.3. On-line pretraživanje za ostala područja znanosti (struktura cijene) trošak korištenja baze + vrijeme u bazi
4. Međuknjižnična posudba
Međuknjižnična posudba iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
4.1.1. Knjižnicama unutar Hrvatske građa se posuđuje bez naknade uz naplatu poštarine. Rok posudbe je do 30 dana. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.
4.1.2. Izrada i dostava fotokopija, fotografija ili digitalnih preslika naplaćuje se prema cjeniku Knjižnice uz naplatu poštarine.
4.1.3. Posudba knjiga i dostava kopija iz fonda NSK u inozemstvo naplaćuje se u IFLA voucherima. 1 IFLA voucher = 8 EUR, 1/2 IFLA voucher = 4 EUR.
4.1.3.1. Posudba knjiga iz fonda NSK u inozemstvo:
1 knjiga = 1 and 1/2 IFLA voucher (obuhvaća posudbu i poštarinu za Europu)
1 knjiga = 3 IFLA vouchera (obuhvaća posudbu i poštarinu izvan Europe)
4.1.3.2. Izrada i dostava fotokopija u inozemstvo:
do 20 str. A4 1 and 1/2 IFLA vouchera (uz poštarinu u IFLA voucherima)
svakih 20 stranica - 1/2 IFLA vouchera
4.2. Međuknjižnična posudba iz drugih knjižnica unutar Hrvatske
4.2.1. Posudbu knjiga iz drugih knjižnica unutar Hrvatske: 1 knjiga = 30 kn (vrijednost ½ IFLA vouchera, odnosno 4 EUR). U cijenu uključena posudba i poštarina.
4.3. Međuknjižnična posudba iz inozemstva
4.3.1. Iz Velike Britanije: (British Libary Document Supply Centre)dostava unutar 7-15 dana, rok posudbe 3 tjedna 250,00 kn
4.3.2. Iz Njemačke i Austrije (Subito) dostava unutar 7-15 dana, rok posudbe 3 tjedna 190,00 kn
4.3.3. Ostale knjižnice u Europi 100,00 kn
4.4. Nabava kopija članaka/separata:
4.4.1. Nabava članka iz Velike Britanije(British Library Document Supply Centre) 120,00 kn
4.4.2. Iz Njemačke i Austrije (Subito) - dostava unutar 72 sata 110,00 kn
4.4.3. Fotokopija članaka i dostava poštom 90,00 kn
4.4.4. Dostava elektroničkom poštom preko Digital Rights Management System (DRM),format .pdf 60,00 kn
4.4.5. Separati (ostale zemlje) dostava poštom (do 20 str.)
- svaka sljedeća stranica
50,00 kn
1
4.4.6. Dostava faksom (do 20 str.)
- svaka sljedeća stranica
60,00 kn
1
4.5. Doktorske disertacije iz Velike Britanije
4.5.1. Posudba disertacije (samo u mikro-obliku), dostava avionskom poštom 200,00 kn
4.5.2. Kupnja disertacije (samo u mikro-obliku), dostava avionskom poštom 355,00 kn
4.5.3. Kupnja tiskane disertacije u mekom ovitku, dostava avionskom poštom 770,00 kn
5. Usluga ispisa
5.1. Pisač (c/b ispis po str.) 0,50 Kn
6. Reprografske usluge
6.1. Fotokopiranje  
6.1.1. Kartica s 50 impulsa za samostalno fotokopiranje25,00 Kn
6.1.2. Kartica s 100 impulsa za samostalno fotokopiranje50,00 Kn
6.2. Usluge fotokopiranja  
6.2.1. Format A4 (po stranici)0,50 Kn
6.2.2. Format A4 obostrano0,60 Kn
6.2.3. Format A3 (po stranici)1,00 Kn
 
6.3. SAMOSTALNO SKENIRANJE  
6.3.1. Samostalno skeniranje plošnim skenerom A4 (75-300 dpi) u čitaonicama Knjižnice. Skenirana građa snima se na CD ROM-R. 5,00 kn
6.4. Mikrografske usluge - snimanje i mikrofilmiranje
6.4.1. Mikrofilmiranje novina i časopisa; snimanje na 35 mm mikrofilm(po 1 snimku) 3,00 Kn
6.4.2. Mikrofilmiranje starih knjiga i rukopisa, grafika, razglednica, zemljopisnih karata, muzikalija i ostale građe iz zbirki (po 1 snimku) 6,50 kn
6.4.3. Snimanje posebno vrijedne građe 30,00 kn
6.5. Kopiranje filmova; negativ/pozitiv, negativ/negativ (35 mm)  
6.5.1. Do 1 metar 50,00 kn
6.5.2. Svaki sljedeći metar 20,00 kn
6.6. Kopije A4 s mikrofilma i mikrofiša 
6.6.1. Crno bijeli ispis A4 80g 2,00 kn
6.6.2. Crno bijeli ispis A3 80g 3,50 kn
7. Skeniranje građe
7.1. Skeniranje građe iz čitaonica sa slobodnim pristupom i zatvorenog spremišta
(cijena po stranici)
 
7.1.1. Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A45,00 Kn
7.1.2. Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A310,00 Kn
7.1.3. Skeniranje periodike - jednostavni predlošci do formata A310,00 Kn
7.1.4. Skeniranje periodike - jednostavni predlošci veći od formata A315,00 Kn
7.1.5. Skeniranje mikrofilma2,00 Kn
7.2. Skeniranje građe iz zbirki građe posebne vrste; skener: ZEUTSCHEL OMNISCAN 11000 (cijena po stranici)  
7.2.1. A4 (210x297 mm) crno-bijelodo 100 dpi. 10,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 15,00 Kn
7.2.2. A4 (210x297 mm) siva skalado 100 dpi. 10,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 25,00 Kn
7.2.3. A4 (210x297 mm) bojado 100 dpi. 30,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 45,00 Kn
7.2.4. A3 (297x420 mm) crno-bijelodo 100 dpi. 26,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 30,00 Kn
7.2.5. A3 (297x420 mm) siva skalado 100 dpi. 26,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 75,00 Kn
7.2.6. A3 (297x420 mm) bojado 100 dpi. 41,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 154,00 Kn
7.2.7. A2 (420x594 mm) crno-bijelodo 100 dpi. 34,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 40,00 Kn
7.2.8. A2 (420x594 mm) siva skalado 100 dpi. 34,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 132,00 Kn
7.2.9. A2 (420x594 mm) bojado 100 dpi. 64,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 290,00 Kn
7.2.10. A1 (594x841 mm) crno-bijelodo 100 dpi. 40,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 50,00 Kn
7.2.11. A1 (594x841 mm) siva skalado 100 dpi. 40,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 205,00 Kn
7.2.12. A1 (594x841 mm) bojado 100 dpi. 94,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 470,00 Kn
7.2.13. A0 (841x1189 mm) crno-bijelodo 100 dpi. 64,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 79,00 Kn
7.2.14. A0 (841x1189 mm) siva skalado 100 dpi. 64,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 406,00 Kn
7.2.15. A0 (841x1189 mm) bojado 100 dpi. 173,00 Kn
od 101 do 400 dpi. 951,00 Kn
7.3. Digitalna repro-fotografija (cijena po predlošku)
7.3.1. 2000x3008 pixela, 72 dpi, jpg 20,00 kn
7.3.2. 4288x2848 pixela, 72 dpi, jpg 25,00 kn
7.3.3. 4288x2848 pixela, 300 dpi, tiff 40,00 kn
7.3.4. 2000x3008, 240 dpi, nef 30,00 kn
7.3.5. 4288x2848 pixela, 300 dpi, nef 50,00 kn
7.4. Kopiranje arhivskih datoteka (cijena po predlošku)
7.4.1. Kopiranje datoteka već digitalizirane građe u jpeg formatu prilagođenu za objavu na internetu. 4,00 kn
7.4.2. Kopiranje datoteka već digitalizirane građe u arhivskoj formi u tiff formatu.
Moguće je jedino uz podnošenje pismenog zahtjeva te uz odobrenje voditelja zbirke i Glavnog ravnatelja.
40,00 kn
 
7.5. Nosač podataka s uslugom snimanja (cijena po komadu)
7.5.1. CD 15,00 kn
7.5.2. DVD 30,00 kn
 
7.6. Ispis u boji (cijena po predlošku) 
7.6.1. Ispis u boji do formata A4 na 80g papiru 10,00 kn
7.6.2. Ispis u boji do formata A3 na 80g papiru 20,00 kn
7.6.3. Ispis u boji do formata A4 na 160g papiru (glosy) 25,00 kn
7.6.4. Ispis u boji do formata A3 na 160g papiru (glosy) 50,00 kn
 
7.7. Ispis crno-bijeli (cijena po predlošku)
7.7.1. Ispis crno/bijeli do formata A4 na 80g papiru 2,00 kn
7.7.2. Ispis crno/bijeli do formata A3 na 80g papiru 3,50 kn
8. Posudba računalne opreme
8.1. Prijenosno računalo  
8.1.1. Jednokratno(do 4 sata)* 10,00 Kn
8.1.2. Jednodnevno* 20,00 Kn
 
8.2. Mrežna kartica (po danu) 5,00 Kn
 
9. Unajmljivanje soba za studijski rad (na raspolaganju je 10 soba za studijski rad na četvrtom katu NSK)
9.1. Dnevni najam sobe* 15,00 Kn
10. Naknade za gubitak/oštećenje građe i opreme 
10.1. Naknada za izgubljenu ili oštećenu knjigu

25,00 Kn

+ nabava istog izdanja ili tržišna vrijednost

 
10.2. Naknada za izgubljeni broj garderobe 40,00 kn
 
10.3. Naknada za izgubljeni broj sobe za studijski rad 30,00 kn
 
10.4. Naknada za oštećenje računalne opreme, uključujući i bežična računala prema procijenjenoj šteti
11. Snimanje građe digitalnom i video kamerom te skeniranje građe iznad 400 dpi-a (za potrebe komercijalne produkcije)
11.1. Snimanje građe kamerom (po satu). Snimanje moguće uz prethodnu najavu i odobrenje Glavnog ravnatelja. * 500,00 Kn
11.2. Skeniranje građe iznad 400 dpi-a (uz prethodnu najavu i odobrenje voditelja zbirke i Glavnog ravnatelja) * prema dogovoru
12. Snimanje prostora Knjižnice (interijer i eksterijer)
12.1. Uvjeti i cijena snimanja prostora Knjižnice određeni su posebnim cjenikom*  
13. Najam prostorija u Knjižnici
13.1. Uvjeti korištenja i cijena prostora (predvorja, seminarskih dvorana, elektroničke učionice i ostalih dvorana) određeni su posebnim cjenikom*
14. Usluge oglašavanja
14.1. Usluge oglašavanja - cijene određene posebnim cjenikom*


Temeljem članka 11. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost PDV se ne zaračunava, osim za
usluge označene *, čija cijena uključuje PDV.
Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba Edukacija


Povijest Knjižnice Organizacija - organigram Imenik
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum