Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Katalozi i bibliografije Online katalog NSK Digitalizirani katalozi Hrvatske bibliografije Integrirani knjižnični sustav Digitalizirana baština Portal digitaliziranih novina Portal digitaliziranih časopisa Hrvatski arhiv weba Virtualna učionica Elektronički izvori Pitajte knjižničara
ONLINE KATALOG NSK
Katalog NSK skup je zapisa za:
- građu koja se nalazi u fondu NSK;
- knjige koje su u tisku u Republici Hrvatskoj (CIP - katalogizacija u publikaciji);
- građu iz drugih knjižnica u Hrvatskoj koja se obrađuje u različitim projektima NSK, npr. retrospektivna katalogizacija starih knjiga i Croaticae do 1945. ili bibliografija hrvatskih latinista, a nisu nužno u fondu NSK
 
Kontakt
 
 
ELEKTRONIČKI IZVORI

Izbor elektroničkih izvora s cjelovitim tekstom, bibliografskih baza, indeksnih i citatnih baza, kao i relevantnih elektroničkih izvora sa slobodnim pristupom, razvrstanih po znanstvenim područjima.  
DIGITALIZIRANI KATALOZI

Digitalizirani abecedni katalog sadrži Skenirane slike listića dva abecedna niza kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se izrađivao do 1990. godine. Podaci ovog kataloga postupno se unose i u online katalog NSK. Digitalizirani abecedni katalog treba koristiti kao pomagalo pri traženju podataka o publikacijama koje nije moguće pronaći u online katalogu NSK.
 
O digitaliziranim katalozima Upute za posudbu građe iz digitaliziranih kataloga Kontakt
 
HRVATSKI ARHIV WEBA

U Hrvatskom arhivu weba pohranjuju se publikacije objavljene na internetu: časopisi, knjige, e-novine, e-zini, portali, web-sjedišta ustanova, udruga, događaja. Publikacije se za arhiviranje odabiru prema utvrđenim Kriterijima odabira obveznog primjerka mrežne građe za obradu i arhiviranje koji se odnose na sadržaj, nakladnika, strukturu publikacije, domenu i format objavljivanja.
Publikacije se prikupljaju učestalošću koju određuje Knjižnica.
Arhivirane publikacije dostupne su u Hrvatskom arhivu weba i mogu se tražiti preko naslova ili dijela naslova, URL-a i ključnih riječi (napredno pretraživanje) i predmetnih područja. Svaka je publikacija opisana i dostupna i putem online kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
 
Kriteriji odabira Prijava publikacije Kontakt
 
Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba Edukacija
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum