Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Katalozi i bibliografije Online katalog NSK Digitalizirani katalozi Hrvatske bibliografije Integrirani knjižnični sustav Digitalizirana baština Portal digitaliziranih novina Portal digitaliziranih časopisa Hrvatski arhiv weba Virtualna učionica Elektronički izvori Pitajte knjižničara
Hrvatske bibliografije
Izradba Hrvatske Nacionalne bibliografije proizlazi iz zakonske obveze i jedinstvene uloge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u trajnom prikupljanju, čuvanju, zaštiti, obradbi i dostupnosti fonda.
Osnovu nacionalnih bibliografija čini obvezni primjerak koji NSK, kao nacionalno bibliografsko središte, prima prema Zakonu o knjižnicama iz 1997.
Bibliografije se u Knjižnici izrađuju prema programima Opće bibliografske kontrole (UBC) i Opće dostupnosti publikacija (UAP) i objavljuju u tiskanom i od 2002. elektroničkom obliku. Nacionalna i sveučilišna knjižnica izrađuje:

Hrvatske tekuće bibliografije:
- obuhvaća monografske publikacije, grafičke mape i kataloge umjetničkih izložaba, note, zemljopisne karte, atlase, turističke vodiče i sitni tisak u izboru. Osim obveznog primjerka, od 1992. godine uvrštava se i iseljenički tisak, koji NSK posljednjih desetak godina sustavno prikuplja i koji čini nezaobilazni dio nacionalnog fonda. Svaki pojedini svezak, osim glavnog niza, sadrži: Kazalo autora, Kazalo stvarnih naslova, Predmetno kazalo i ISBN kazalo. Izlazi mjesečno (12 brojeva godišnje). Za građu izišlu od 1990. dostupna je u tiskanom izdanju, a za građu izišlu od 2000. godine i u elektroničkom izdanju.

- obuhvaća znanstvene i stručne priloge te u izboru književnu, ali i drugu građu koja je vrijedna bilježenja iz periodičkih publikacija (časopisi, zbornici, godišnjaci, kalendari) objavljenih u Republici Hrvatskoj. Svaki sveščić, osim glavnog niza, sadrži i: Kazalo autora i Predmetno kazalo te Popis analitički obrađenih publikacija u tom broju. Izlazi mjesečno (12 brojeva godišnje). Za građu izišlu od 1990. do 1999. godine dostupna je u tiskanom izdanju, a isključivo u elektroničkom izdanju za građu izišlu od 2000. godine.

- obuhvaća tekuće naslove časopisa, godišnjaka, zbornika i kalendara objavljenih u Republici Hrvatskoj u godini za koju se bibliografija izdaje. Svaki broj sadrži osim glavnog niza i Kazalo nakladnika, Kazalo stvarnih naslova i ISSN kazalo. UDK shema se koristi za raspored građe u glavnom nizu. Za građu izišlu od 1991. do 1999. godine dostupna je u tiskanom obliku, a za građu izišlu od 1997. i u elektroničkom izdanju. Izlazi polugodišnje (2 broja godišnje) od 1991. do 1997. i godišnje od 1998. godine. 
Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba Edukacija


Obvezni primjerakZa nakladnikeKnjižara NSK
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum