Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Katalozi i bibliografije Integrirani knjižnični sustav Digitalizirana baština Portal digitaliziranih novina Portal digitaliziranih časopisa Hrvatski arhiv weba Virtualna učionica Elektronički izvori Pitajte knjižničara Uvjeti korištenja Prijava korisnika Obrazac
Saznajte više
Pristup za knjižničare
 
Pristup za  korisnike
 
 
Uvjeti korištenja
  - usluga je besplatna i nije uvjetovana članstvom u knjižnici,
  - usluga je namijenjena pružanju informacijskih usluga (bibliografskih i stručnih informacija) uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije,
  - stručna pomoć knjižničara, odnosi se na pronalaženje vjerodostojnih, objavljenih izvora, vezanih uz pojedina predmetna područja, za potrebe seminarskih, diplomskih, znanstvenih i stručnih radova,
  - odgovori mogu sadržavati popis bibliografskih jedinica iz online kataloga i bibliografske baze NSK, popis stranih elektroničkih izvora (e-članci) ili bibliografskih podataka iz baza podataka kojima knjižnica ima osiguran pristup ili usmjeravanje na provjerene izvore na internetu,
  - radi zaštite autorskih prava i odredbi licenčnih ugovora posredovane informacije su iz javno dostupnih ili otvorenih izvora,
  - osim izrade popisa bibliografskih jedinica, knjižničari će upućivati korisnike i o načinima pretraživanja knjižničnih izvora i korištenja knjižničnih usluga,
  - zavisno od složenosti pitanja, odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku, odnosno unutar tjedan dana,
  - usluga ne zamjenjuje informacijske usluge u knjižnici i pomoć predmetnih stručnjaka,
  - ako ste u knjižnici, obratite se osobno diplomiranim knjižničarima prema vrsti pitanja ili predmetnom području,
  - usluga nije namijenjena prikupljanju, odabiru i izradi opsežnijih bibliografija, ne odgovara na pitanja za kvizove znanja, ne izrađuje školske zadaće i ne istražuje genealoške izvore.

SAVJETI I PRAVILA ZA KORIŠTENJE REFERENTNE USLUGE:

- pri definiranju upita, provjerite da li ste upisali točnu adresu elektroničke pošte, 
- pri postavljanju pitanja, molimo Vas da detaljno definirate problem, navodeći izvore koje ste prethodno pretražili, kako knjižničar/informator ne bi ponavljao isti posao,
- ova usluga nije namijenjena zaprimanju zahtjeva za rezervacije ili za produljenje roka vraćanja posuđene građe,
- ovu uslugu nije dopušteno koristiti u komercijalne svrhe,
- Knjižnica ili Question Point ne odgovaraju za posljedice koje bi mogle nastati korištenjem dobivenih podataka.

Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba Edukacija

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum