Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Digitalna knjižnica O knjižnici Usluge Zbirke Novosti/Zbivanja
Online katalog NSK Digitalizirani katalozi Hrvatske bibliografije
Bibliografija hrvatskih latinista
VRSTA GRAĐE

CROATIAE SCRIPTORES LATINI RECENTIORIS AETATIS izrađuje se u Zbirci starih i rijetkih knjiga a obuhvaća oko 6.500 zapisa djela hrvatskih latinista. Nastala je konverzijom zapisa iz tiskane bibliografije koju je sastavio Šime Jurić i objavio pod naslovom Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis (1968.-1982.). Uz opise samostalnih djela bibliografijom su obuhvaćeni i svi opsegom manji tekstovi, odnosno dodani radovi uz glavne radove poput posveta, predgovora, pogovora, prigodnica, epistola i dr. Ta su djela odabrana prema trima glavnim kriterijima - jeziku, autoru i razdoblju. Dakle, uvršteni su svi sastavljaču dostupni tekstovi hrvatskih autora objavljeni na latinskom jeziku od 15. st. do 1848. godine. Konvertiranim zapisima iz tiskane publikacije (oko 4.500), pridodano je još oko 2.000 naknadno otkrivenih jedinica.

Zapisi će poslužiti i za tiskanje proširenog ponovljenog izdanja bibliografije.

Napomena: Trenutno je u katalogu NSK dostupna radna verzija bibliografije koja se još dorađuje i finalizira za tisak.


KATALOŽNI OPIS

Zapisi iz tiskane bibliografije konvertirani su u strojno čitljiv katalog doslovno, tj. slijedeći inačicu pravila Pruskih instrukcija koju je pri izradi zapisa primijenio autor. Za izradu normativnih zapisa primjenjuje se UNIMARC/Authorities Format. Ti su zapisi prepoznatljivi i po tome što je jezik katalogiziranja latinski (npr. napomene, uvodne izreke, oznake u materijalnom opisu itd.). Međutim, konverzija u strojno čitljiv oblik iziskivala je i primjenu nekih suvremenih standarda, pravila i propisa za oblikovanje zapisa, te osobito odrednica i drugih pristupnica.

Stupanj razrađenosti zapisa ovisi o izvoru: opširniji su zapisi nastali de visu, kao i oni preuzeti iz nekog sekundarnog izvora - tiskanih kataloga drugih knjižnica i bibliografija, dok su vrlo skromni oni nastali na temelju podataka pronađenih u nekoj stručnoj literaturi. Bez obzira na opširnost, svakom su zapisu dodani elementi zapisa koji ga obogaćuju i omogućuju višestruk pristup, a u ispisu će poslužiti za izradu različitih kazala.


SADRŽAJNA OBRADA I KLASIFIKACIJA

Zapisi su klasificirani prema specifičnoj shemi razvijenoj za ovu bibliografiju koja će se prevesti u UDK shemu. Zapisi ne sadrže predmetne oznake.PREPORUKE ZA PRETRAŽIVANJE

Trenutno se građa može pretraživati po sljedećim parametrima: ključne riječi, autor, naslov, riječi iz naslova, NSK-UNIN. Za ograničavanje opsega pretraživanja mogu se koristiti i odgovarajući ponuđeni parametri.

Napomena: U ovoj fazi pod opcijom autor mogu se pretraživati i nakladnici i tiskari.


PODACI O FONDU

Bibliografija je samo jednim dijelom temeljena na fondu NSK. Za te se jedinice uz siglu knjižnice (NSK Zagreb) donosi i signatura djela po kojoj je moguć izravan pristup traženoj jedinici. Kad je to njezinom sastavljaču bilo poznato, donose se i sigle drugih knjižnica koje posjeduju određenu jedinicu te, u većini zapisa, i njezina signatura.Vidjeti Popis knjižnica/ustanova i njihovih sigli.

Napomena: Uz takve višestruke sigle i signature, katkad ćete naići samo na siglu neke druge knjižnice, katkad i na siglu i na signaturu. Međutim, u zapisima koji su preuzeti iz različitih sekundarnih izvora izostat će sigla i signatura. Kratica izvora u kojima se citira ili izvještava o publikaciji koja se opisuje u zapisu navodi se u posebnoj napomeni. Vidjeti Popis izvora.


Katalozi i bibliografije Pitajte knjižničara Međuknjižnična posudba Edukacija

Obvezni primjerakZa nakladnikeKnjižara NSK
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111
Izjava o pristupačnosti | Početna stranica | Korak natrag | Struktura stranica | Pošalji E-mail | Impresum